Bergens mødre - for en god by å bo i

Bergens mødre er en bergenspatriotisk, politisk og økonomisk uavhengig aksjonsgruppe som jobber for en bedre by å bo i. En viktig oppgave er bevisstgjøring omkring byens utvikling. Vi er mødre med ulike yrkeserfaringer som bor, lever, arbeider, sykler og oppdrar barn mellom de syv fjell. Det er med stor bekymring vi nå ser at all oppmerksomheten rettes mot bompengesaken i forkant av høstens kommunevalg. Vi mener at byens beste må komme først. Byutviklingen i bergen har sakte, men sikkert beveget seg i retning av mer kollektivtransport og mindre parkeringsplasser, og antall biler ser nå endelig ut til å være på vei ned. Bybanen til Fana bydel har vært en formidabel suksess, og skal etter planen utvides til flere bydeler. Hvis partier som er mot bybanen nå kommer til makten, risikerer vi et voldsomt tilbakesteg hva byutvikling for fremtiden innebærer. Det er nå vi ved å velge våre politikere, velger hva slags by våre barn skal overta. Vi ønsker en miljøvennlig byutvikling hvor fotgjengere og syklister prioriteres, samt bybane til alle bydeler. Bergen er fra gammelt av planlagt på en slik måte at folk mange steder er avhengige av bil. Det kan ikke folk som bor i slike områder lastes for, men det kan tilrettelegges for økt bruk av andre transportmidler der det lar seg gjøre. Dette vil fremme helse og trivsel i byen vår. En frisk og velfungerende by med et godt kollektivnett kommer til syvende og sist alle byens innbyggere tilgode! 

 

NB! Oppropet er for ALLE som deler vår moderlige bekymring for byen vår, uavhengig av kjønn og sivilstatus. 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ina Grung fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )