Beholde solheim barnehage

Kommunen har nå valgt å skulle legge ned Solheim allerede fra August 2021 uten å ha noen plan for barna våre. Å sier derfor at det er kapasitet på Dokka... 

Dem begrunner dette med at det er for store kostnader på avvik for at kommunen kan betale det. Dette uten å benytte seg av leiekontrakter der det står at Solheim vel tar bekostningen og arbeidet av det aller meste av vedlikehold og utbedringer.. 

Pluss at vi i foreldregrupper sitter på litt penger som vi kan bistå med fra foreldrekassa.

Men istedet for å benytte dette så legger dem ned uten en plan, uten trygghet, uten forutsigbarhet og uten god kvalitet for verker foreldre, ansatte eller de små sårbare barna våre.

Ved å skrive under på denne kampanjen bidrar du med å vise hva Solheim kan gjøre for bygdesamfunnet. Tilflytning, samhold og et trygt sted for barna våre med bl.a. stabile og trygge ansatte og et stort uteariale med mulighet for å kunne utforske og utvikle seg. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Malin Bratlien fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...