Fortsatt lensmannskontor i Ringsaker!

Vi protesterer mot planene om å redusere vårt velfungerende og selvstendige lensmannskontor til "tjenestested"!