Behold dagens tilbud på Øverbygd Helsehus

Etter vedtaket i kommunestyre den 13/2-19, vil de bli ett kraftig redusert tilbud på Øverbygd Helsehus. 2 dager stengt i uken, 1 lege blir sagt opp, 1 100% medhjelperstilling som blir redusert til 60%, 2 50% medhjelperstillinger blir redusert til 30% hver. Akuttberedskapen blir dårligere. Det blir ett generelt dårligere tilbud til innbyggerne i øvre deler av Målselv

Vær med på oppropet mot denne reduksjonen av ett veldig viktig tilbud som ikke kan reduseres. 


Heidi Øvergård, Nina Takvannsbukt, Jørn Uleberg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen