Behold dagens tilbud på Øverbygd Helsehus

Etter vedtaket i kommunestyre den 13/2-19, vil de bli ett kraftig redusert tilbud på Øverbygd Helsehus. 2 dager stengt i uken, 1 lege blir sagt opp, 1 100% medhjelperstilling som blir redusert til 60%, 2 50% medhjelperstillinger blir redusert til 30% hver. Akuttberedskapen blir dårligere. Det blir ett generelt dårligere tilbud til innbyggerne i øvre deler av Målselv

Vær med på oppropet mot denne reduksjonen av ett veldig viktig tilbud som ikke kan reduseres. 


Heidi Øvergård, Nina Takvannsbukt, Jørn Uleberg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook