Behold Bjerkvik ungdomsskole!!!

  • Bjerkvik-62.jpg 

26.november besluttet et flertall i kommunestyret i Narvik å legge ned ungdomsskolen i Bjerkvik. Dette har utløst en storm av protester og frustrasjon blant befolkningen i bygda - noe som er fullt forståelig! Vi blir atter en gang ansett som en mindre viktig del av Narvik kommune, nå er det NOK!

Muligheten og håpet vi nå har, er Fylkesmannen. Vi kan og må klage på vedtaket. Vi kan ikke sitte i båten og se at årene flyter avgårde! Vi må handle - NÅ!

Det forfattes i skrivende stund, en klage til Fylkesmannen. Underskriftskampanjen skal ligge som vedlegg til denne klagen. Håpet er å oppnå minst 500 underskrifter på èn uke.

 

Signer oppropet og del med slekt, venner og familie! Vi har behov for DIN hjelp. Gjør vi ingenting, får kommunen det slik de ønsker, og de kan fortsette å legge ned bygda i tida framover.