Avdekke familievold

Til: regjeringen

Avdekke familievold!

Vi oppfordrer alle, de som selv opplever vold, deres pårørende og deres naboer, alle andre der ute som er engasjert i å stoppe vold i nære relasjoner om å snakke åpent om deres opplevelse.  

Hva har skjedd med Metoo?

Metoo-fenomenet ble startet i USA i 2017 men har røtter tilbake fra 1997. Det har siden utviklet seg til en bevegelse som har fått millioner av kvinner til å stå opp og si ifra! Dette har skapt enorm debatt i media. USA og store deler av Europa har vist at vi kan stå sammen og si at nok er nok. Holdningsendringene har vært enorme.

Hva som skal til for å avdekke familievold?

Vold og psykisk trakassering er svært alvorlig. Det fører til store konsekvenser. Familievold påfører smerter både hos kvinner, barn og menn. Barn av voldsuttsatte har ingen valg. De er bare med.   Mange av barn av voldsutsatte familier, havner under barnevernets omsorg. Skal de slippe å leve med den ene forelderen, tas de ofte ifra begge. Dette skaper videre traumer.   Kvinner og barn som har levd bortstuet og har blitt slåtte og vært livredde. De har en lang vei å gå for å returnere til samfunnet/har det tøft med å komme seg tilbake til samfunnet når de kommer seg ut fra marerittet de har levd i.

Denne mørklagte volden kan tære på psyken og sammen utgjør den en av de største samfunnskostnadene vi har, og ringvirkningene er enorme.  

• Vold i nære relasjoner koster samfunnet 4,6 – 6 milliarder kroner per år

• Psykisk helse koster samfunnet mellom 60 – 70 milliarder kroner per år.

Fortell oss hva du sliter med:

- Send en personlig melding til Fri fra skam. 

- Send en meldning til familie-ressurs@partnervold.com 

- Fortell din historie: podcast - familievold.  

Du vil bli møtt med respekt og forståelse. Her er det trygt og du vil møte folk som har god kompetanse på kompleksiteten i problematikken samt erfaringskonsulenter.

Fint om du også forteller din familie, nabo og venner om hva du sliter med.

Målet for å forebygge familievold:  

Gi kvinner en bedre livskvalitet og mulighet for å bli hørt og trodd. Det er fra de virkelige menneskene vi finner de virkelige historiene som både inspirerer og gir mulighet for større innsikt i hvor komplekst og stort problemet er.   Vi ønsker å styrke også minoritetskvinner og kvinner generelt slik at de kan finne sin plass i samfunnet. Dette gjør vi gjennom å gi dem muligheter der de kan få brukt sine ressurser på en selv utviklende og samfunnstjenlig måte.  

Å skape håp, bearbeide skam og redusere frykt, er noe vi mennesker har behov for. Trangen for menneskelig tillit og trygghet til det store samfunnet – er noe som er iboende i oss alle. Ingen er mindre verdt enn andre, men det er vanskelig å se når man er den som står på utsiden av gjerdet og ikke får delta i samfunnet.

De historiene vi hører om i media er kun toppen av isberget. Mørketallet er langt større av naturlige årsaker. Ingen ønsker å leve med vold og undertrykkelse. Men desto verre situasjon man befinner seg i, jo verre er det å finne veien ut.   Vi må alle være våkne og strekke ut en hjelpende hånd.  

Jeg ønsker ikke å leve med vold. Ønsker du?  

Da er det på tida å legge tabu til side og fortelle hva du opplever.  

 Vi må være der for å minne på at livet DITT kan faktisk bli bra. Du er ikke alene.  

Vær med på å redusere familievold. Hjelp oss å spre budskap.    

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Carmen Freire fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...