Åttetalls-bussrute Ås togstasjon - Kroer - Vestby togstasjon - Outlet - Korsegården - Universitetet - Ås togstasjon - Holstad - Sneissletta - Vinterbro busstasjon - Melby - Ås kirke - Universitetet -

Vi ønsker oss en åttetalls-bussrute Ås togstasjon - Kroer - Vestby togstasjon - Outlet - Korsegården - Universitetet - Ås togstasjon - Holstad - Sneissletta - Vinterbro busstasjon - Melby - Ås kirke - Universitetet - Ås togstasjon. 

Med busstasjon på Vinterbro (krysset mellom E6 og E18) kobles åttetalls bussen til mange lokale, regionale og internasjonale bussruter. Mindre behov for egen bil, bedre økonomi for buss og tog, foruten mindre kø, kork og kaos på veiene. Åttetalls-ruten vil mate tog i Ås og Vestby med flere enn den vil ta fra toget. Den vil dekke flere reisebehov enn en pendelrute i samme område. Med buss begge veier blir reiseavstander minst. Ruten åpner for ønsket utbygging i områder hvor det i dag ikke er kollektivtransport og vil derfor dempe behovet for kompakt utbygging i Ås sentrum.

Det vil og knytte hele bygda sammen, og la alle ta del i den flotte kommunen vi bor i.

Vi ber derfor Ruter, og Fylkeskommunen om å utrede denne muligheten, samt sette opp en testkjøring av denne ruten.

 

Under ligger bildet av ruten slik den er tenkt.

uendeligrute_trygve.jpg


Knut Merox Iversen og Trygve Roll Hansen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Knut Merox Iversen og Trygve Roll Hansen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...