Arbeidsavklaring.( Vi som ikke blir tatt på alvor)


Grunnen til mitt opprop.

Jeg går på Arbeidsavklaring,og går fast hos lege og det er mange grunner til at jeg ikke har maktet komme igang med utdannelse / jobb..Jeg føler at både lege og NAV har over lang tid ikke gjort det de burde for å ta meg på alvor.Hva gjør jeg for å bli virkelig tatt på alvor og hvem kan tale min sak ? Min tid på Arbeidsavklaring er ute i mars /april 2013.da har jeg gått på Arbeidsavklaring i 4 år,,,,I tillegg til endel tøffe utfordringer av diverse årsaker Har jeg og slitt med mye smerter i mage og rygg ,først nå 30 år etter første smerteanfall så ble det tatt sjekk som det ble oppdaget Gallesten,Alt sammen gjør at jeg overhode ikke har krefter til verken å gå på kurs eller jobbe .... Fra NAV blir jeg møtt med arroganse og et vemmelig press som ikke er godt å kjenne på når jeg ikke makter presse meg,for jeg vet at jeg snart har ny time ang Arbeidsavklaringen og utifra dagens prat med NAV så blir det nytt press på meg i januar,,,som sagt,jeg er ikke på Arbeidsavklaring fordi jeg er frisk,men det blir lagt liten vekt på min helse,er det vanlig behandling ? Lege og NAV har omtrent ikke noe kommunikasjon enda det er legen min som vet hvordan min helse er,Er det vanlig ?...Legen min sa til meg at hun ikke kunne sende info til NAV ang helsa mi for NAV liker ikke å måtte betale legen for at hun skal skrive helsetilstanden min nå....Er det vanlig! Utfra dagens regler så har jeg heller ikke noen rettighet til å få byttet saksbehandler og hvis jeg ikke møter til time hos NAV så blir jeg straffet med å mistet penger jeg skal overleve for......
Er det vanlig praksis at lege og NAV ikke samarbeider så lenge jeg er syk og det er årsak til at jeg går på Arbeidsavklaring ? Dette er nå på tide å ha et opprop om siden det er mange i Norge som nå får sine siste måneder med Arbeidsavklaring og som opplever uverdig behandling fra NAV og noen og fra Lege........Derfor dette oppropet nå......
Sendt fra min iPad