Annerkjennelse og lønnsøkning for dem som jobber innen helse og omsorg

På vegne av alle dem som jobber for ufortjent lite lønn i helsebransjen ønsker jeg å starte denne underskriftskampanjen. Jeg har forhørt meg rundt og skjønt det slik at en streik ikke vil være aktuell pga det kan gå utover liv og helse og lønnsnemnd vil komme på banen innen kort tid. Noe som sier litt om viktigheten rundt en helsefagarbeiders rolle i samfunnet. Men pga av dette vil aldri folk merke at vi ikke er der, vårt rop om anerkjennelse blir aldri hørt. I samfunnet er vi den delen av bærebjelken som passer på de vanskeligstilte, dem med psykiske og fysiske utfordringer, dine barn, dine foreldre, dine venner og kjære som har nedsatt funksjonsevne. 

En vet som regel ikke hva en går til når en kommer på jobb, hver dag er unik. Det er avføring, urin, snør, tårer og alle slags sykdommer. Og den dag i dag vil jeg sette Covid-19 på spissen. Da andre kan gå gå til sitt hjemmekontor må helsefagarbeideren stille hver dag, utsette seg selv for evt smitte, helsefagarbeideren har kanskje familie hjemme som automatisk da også blir utsatt. Dvs at Fagarbeiderne ofrer sitt for å gjøre dagen bedre for dere og dine. Fagarbeiderne er der sosialt, strekker ut en hånd for å dekke behov, gir medisiner, observerer, rapporterer og verner om andre mennesker. Det må bli sagt at med dette ansvaret og hvor kritisk dette yrket er for samfunnet, at det yrket vi har valgt er underbetalt og undervurdert.

Vi kan ikke streike, vi får ikke gjort noe, forsvinner vi går det utover så utrolig mange. Det går på samvittighet og empati en helsefagarbeidere har for medmenneske, men det betyr ikke at vi ikke føler oss utnyttet. 

Alle innen helsesektoren fortjener en bonus som i mange andre yrker og en drastisk lønnsøkning.

Hva skjer om vi ikke er der?

Vær så snill, skriv under her, del med dine venner og kjære, la dette ropet bli hørt. 


Christian Aarvold Hageland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Christian Aarvold Hageland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...