Alle arkitektorganisasjonene = ett forbund!

 Tiden er moden for å danne ett stort arkitektforbund for alle arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter!

Vi må skape en endring og samarbeide for å kjempe for arkitekturens rammer. Vi trenger en større tyngde og posisjon i samfunnsdebatten! Vi må finne en modell som samler oss med en sterk identitet både i organisasjonslivet og i prosjektsammenheng. En paraplyorganisasjon kan løse dette ved at alle organisasjonene beholdes innenfor paraplyen, men utad fremstår som ett fagforbund.

Dette er ikke en sammenslåing slik det ble forsøkt i 2015, men et samlende forbund bestående av interesseorganisasjoner, fagforbund og bransjeforening.

  • Med ett fagforbund blir det EN lik kontingent for alle.
  • Det gir en bedre utnyttelse av tverrfaglig kompetanse hvor alle er likeverdige arkitekter innenfor sitt felt.
  • En stor fagorganisasjon vil kunne drive mer rasjonelt og tilby sine medlemmer enda bedre faginnhold og beskytte vårt fagområde i bransjen og i lovverket.
  • Ett arkitektforbund med en slik organisasjon og størrelse vil få en vesentlig bedre styrke og synlighet i samfunnspolitikken.

Brennende saker som dagslysinnslipp, åndsverksloven og ansvarsretten er alle felles saker som bør kunne få et bedre gjennomslag med ett stort fagforbund.

For at fagorganisasjonene skal komme videre med dette, trenger de å se at deres medlemmer virkelig ønsker en forandring. Vi ber deg derfor å slutte opp om å lage ett stort fagforbund ved å skrive under på dette oppropet.  

Initiativtagere:

Erik Collett, arkitekt MNAL, Oslo
Birgitte Skjerve, arkitekt MNAL, Oslo
Kai Reaver, arkitekt MNAL, Oslo
Øyvind Sørbøl, arkitekt AFAG, Trondheim
Hanne Arvik, interiørarkitekt MNIL, Oslo
Lene R. Edvardsen, MNAL, Finnmark
Heidi Borgersen, MNLA, Sandefjord 
Collett_image001.pngCollett_image0011.png                 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Erik Collett kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...