Aksjonsgruppa mot utbygging av boligområdet ved Hvaler barne- og ungdomsskole (område B, Rød, Asmaløy)

Høringstilsvar ang. planforslag til detaljregulering for område B, Rød, Asmaløy (gnr. 40,  bnr. 1)

Jeg støtter aksjonen «Vi som ønsker å ta vare på naturen rundt Hvaler barne- og ungdomsskole» og ytrer med dette min sterke skepsis til at området bak skolen vurderes å bygges ut til boligformål.

Jeg vurderer samtlige av alternativene som er lagt frem til veitrasé som svært lite gunstige i forhold til bruken av skolen, nærområdet, skogen og idrettsparken for alle som bruker området aktivt.

Den økte belastningen alle disse alternativene vil medføre på strekningen fra hovedveien og til Rød, er svært uheldig. Denne strekningen er allerede overbelastet, noe som kom spesielt tydelig frem i vinter med snø og glatt føre. Møte-problemene for busser og biler ved henting og levering på skolen og barnehagen, er betydelige.

Området ved parkeringsplassen til barnehagen er full av biler, barn og voksne hver morgen og ettermiddag. Bussene slipper av og plukker opp barn i samme område og alle barna fra nærområdet ankommer skolen på de omkringliggende veiene. Å forestille seg tungtrafikk i kombinasjon med slik det er i dag, er nærmest utenkelig.

Det vil ikke være forsvarlig!

Skogen rundt idrettsbanen og skolen er i kommunens kart merket som «svært viktig friluftsområde» og «leke- og rekreasjonsområde». For folk på Asmaløy er dette et kjært turområde med stier og naturlekeplass. Området rundt grillhytta og området mellom boligfeltene brukes aktivt av svært mange. Skogsområdet er også en naturlig del av skolegården, det er et område som brukes hyppig av både gamle og unge. Skolen og barnehagen bruker området til lek og læring. Å ødelegge dette er ikke noe jeg støtter.

For de som bor på de eksisterende boligfeltene på Rød, vil både en slik byggeprosess og økt trafikk for all fremtid være svært ugunstig og medføre økt støy- og støvbelastning.

Dersom planene om et nytt boligfelt ved Rød realiseres, ønsker jeg at det utarbeides et helt nytt forslag til adkomstvei til det nye feltet. Dette forslaget bør kunne vise til større fordeler enn ulemper for mennesker og naturen i området. For eksempel ved at en adkomstvei er med på å øke mulighetene for sykkelveier på Asmaløy, og mulighetene for å knytte de ulike delene av Asmaløys infrastruktur sammen.


Christine Bellmann - Aksjonsgruppa mot utbygging av boligområdet ved Hvaler barne- og ungdomsskole (område B, Rød, Asmaløy)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Christine Bellmann - Aksjonsgruppa mot utbygging av boligområdet ved Hvaler barne- og ungdomsskole (område B, Rød, Asmaløy) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...