Støtt aksjonen mot kommunalt maktmisbruk mot norske funksjonshemmede

117555132_183227793212929_2154702705252776959_o_(2).jpgAksjonen mot kommunalt maktmisbruk er nå i gang og vi krever at det omfattende kommunale maktmisbruk og kommune ledelser som truer brukere, pårørende og ansatte til taushet. Funksjonshemmede skal leve i frihet og uavhengig som hvem som helst andre. Risør kommune i Agder er bare et av mange, mange eksempler av kommuner som truer funksjonshemmede og ansatte til taushet hvis de bruker sin stemme til å si ifra om at tilbudet ikke er bra nok. 

En uke før sommerferien kom plutselig nyheten om at de skulle kutte 25 årsverk av habiliteringen som kunne berøre rundt 40 ansatt. 

I sommer ble det hauset opp i sosiale medier om en eldre funksjonshemmet mann som skulle bli tvangsflyttet til sykehjemmet etter å ha bodd på en tidligere sentralinstitusjon (nå kommunalt ressurssenter), uten at han er noe sykere enn han har vært de siste 10 årene.

8. august fortalte Andreas Haugland Ausland, leder av Norges Hanidkapforbunds ungdom i Agder om sin tidligere historie fra et kommunalt ressurssenter i både Agderposten og VG en. Haugland Ausland forteller om en sektor der han ble utsatt for psykisk vold, negativ sosial kontroll og hersketekknikker. Han hadde mange selvmordsforsøk pga måten ressurssenteret håndterte hele situasjonen på ved ressurssenteret og ledelsen nektet personalet å prøve å avverge reelle selvmordsforsøk. Også en tidligere fagarbeider ved ressurssenteret uttalte seg til Agderposten og bekreftet det Andreas fortalte.. Kommunen svarte med å mene at Andreas var en ressurss og prøve å ta eierskap i han sin kamp for å få til å leve selvstendig som han lever idag. Samtdig nektet de å kommentere fagarbeiderens uttalelser. 

Etter alt dette har kommunen ikke tatt stilling til om de vil se igjennom sine rutiner og nektet lokalpolitikere å nevne denne eksplosive situasjonen de har kommet opp i. 

De ansatte som nå står i fare for å miste jobben kom frem på NRK i starten av september at kommer til å gå til sak mot kommunen.

Dessverre er ikke dette unikt i Norge, men frem til nå har dette vært veldig skjult fra omverdenen da mange ikke kan riskikere å miste eller få redusert kommunale tjenester. For dette er sannheten om Norge, men Risør er nå verre enn verst. Og det som har kommet frem til nå er bare en brøkdel av alt som kommer.

 

Vi krever at Risør kommune og alle andre kommuner granskes i en uavhengig granskning av hele habiliteringen og kommunen, at lovbrudd, brudd på menneskerettigheter og truer folk til taushet får konsekvenser og at vi ikke godtar at dette skal fortsette. Nå må kommunen ta ansvar, ta den konsekvensen de får og gjøre sånn at dette ALDRI skal skje igjen. 

 

Signer å vis at du støtter kampen mot knebling og autoritære ledelser i Risør og resten av kommune Norge. Støtt Aksjonen mot kommunalt maktmisbruk.


Andreas Haugland Ausland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Andreas Haugland Ausland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )