STØTT GJENOPPRETTELSE AV Kunst, Design og Arkitektur ved Polarsirkelen vgs

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Gjenopprettelse av KDA

2020-11-20 13:31:31

Da har Nordlands Fylkesråd for utdanning kommet med innstilling på den fireårige tilbudsstrukturen og der er det ikke forslag om at KDA skal opprettes, men Media og kommunikasjon skal legges ned !

Det betyr at hun foreslår nedlegging og ikke gjenoppretting stikk i strid med alle kunnskapsgrunnlagene som skulle ligge til grunn. Kortfattet er dette arbeidslivets behov, studieforberedte ungdom og et variert tilbud til ungdommen. Mye av det næringslivet trenger - innovasjon, entreprenørskap og studieforberedte ungdom stemmer med våre utdanninger, men fylkesrådet fokuserer kun på lavt søkertall og økonomi. Dette har fylket, med gjentatte trusler om nedlegging sørget for at det har skap usikkerhet rundt utdanningene. Vi har jobbet hard for å informere ungdommen og i 2019 så vi en tydlig trend der mange ville ha søkt til KDA . Når nå det samme fylkesrådet ber om støtte til rekruttering til KDA Bodø fordi hun vil øke rekrutteringen til de praktisk, estetiske fagene så vil man bare flire ! Hun skriver også i samme dokument som forslag ( s. 36) "6. Fylkestinget ber fylkesrådet om at det jobbes spesielt med økt rekruttering innen de estetiske, kreative utdanningstilbudene" Det skrytes også at det i Bodø var det 42 søkere til KDA i høst. Hvorfor kunne ikke disse elevene komme til Mo i Rana ? I samme dokument :"Det å tilby elever et tilbud som fokuserer på skaperevne og kreativitet er klart motiverende for mange elever. Muligheten for å oppnå studiekompetanse, kombinert med praktisk , estetiske fag, vil elevene dra stor nytte av"  Dette bli jo bare "bull shit" hvis de legger ned utdanningene ME og KDA

NEIDA - Bodø skal ha alt !!! Det skal tross alt bli Europeisk kulturhovedstad og fylket har bevilget mange skattepenger til Bodø - men det er tull å tro at noe av disse midlene skal komme oss andre i fylket til gode!

Stem inn KDA igjen og stem ikke ut ME !


Bente Høyen , KDA ved Polarsirkelen vgs. Mo i RanaDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...