Flytt Adam hjem til fostermor Gro Mikalsen umiddelbart!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Kjære du – tusen takk for at du har signert vårt opprop!

2016-03-08 12:29:23

Kjære du – tusen takk for at du har signert vårt opprop!


Nå i dag, 8.mars kl 13.20 har 3511 signert sammen med deg som støtte for å få flyttet Gro Mikalsens fostersønn hjem.

Gro har bedt oss hilse så mye og takker for støtten dere gir henne. Hun har gitt oss lov til å sende dere sin kommentar fra kommentarfeltet:
” Jeg skriver under da det er mitt fosterbarn det gjelder. Etter 14 år som hans fostermor kjenner vi hverandre inn og ut, på godt og vondt. Som mor og sønn, slik alle familier gjør. Det at mitt fosterbarn har spesielle behov gjør han bare unik og spesiell på sin måte. Og jeg elsker hver bit av ham, og alle hans sider. Men vi er en skjør liten familie, som trenger trygghet og stabilitet, kjente og vante ting, rutiner 24 timer i døgnet osv. De to siste årene har vi hatt BPA i hjemmet, hvor vi ser tydelige positive forandringer hos "Adam", han blomstrer av å få bo hjemme 100%. Ved avlastningsbolig i 7-8 år og noen døgn per mnd hadde vi frustrasjon, sinne og utagering.. Noe vi ikke har hatt de to siste årene. Så derfor er denne saken og kontrakten en viktig brikke å få på plass i vår familie. Jeg har ingen fosterfar i huset som kan steppe inn, fosterbror er 22 år og har sin egen samboer. Han kan ikke pålegges å steppe inn. Men vi ønsker også at "Adam" som 18-23 åring skal få sitt eget bosted og aller helst med BPA i eget hjem 24 t i døgnet. Slik andre ungdommer gjør i den alderen, men det skal planlegges, bli kjent periode på år og være trygt for "Adam" før han flytter. Det kunne vi ha hatt god tid på å planlegge og gjennomføre de neste 3 årene fra 15 år til 18 år. Ingen 15 åring skal oppleve noe slikt mot de foresattes vilje!! Takk til alle som skriver under, alle tilbakemeldinger og delinger. Jeg gir meg ikke.”

I morgen 9.mars kl 10 skal de underskrifter vi til da har samlet inn, oversendes til administrasjon og politikere i bydelen Bjerke i Oslo. Barnevernstjenesten i bydelen skal - etter det vi vet via media,  legge frem sin orientering til bydelsutvalget til  den 10.mars og vi vil før dette møtet vise dem at vi er mange som synes det barnevernet har gjort, er galt!


Vi tillater oss derfor å oppfordre deg til ytterligere dele med dine venner og bekjente dette oppropet. Dess flere vi er som sier nei til dette tragiske som har skjedd og desto flere som krever at ”Adam” skal hjem umiddelbart, så MÅ vi bli hørt!


Vi har også sendt leserbrev i saken til aviser i alle landets fylker. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha dette for å sende til din lokalavis.


Tusen takk for støtten!

Beste hilsen
Gros Støttespillere
Grete Reitan, Gyri Mentzoni, Grethe Ørbeck


Grete ReitanDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.