Vulvapasienter i Norge trenger hjelp!

Vulvapoliklinikk i alle helseregioner!

Opprop til alle kvinner – og menn.

Mer enn 15% av alle kvinner i Norge vil oppleve å få langvargige smerter i ytre deler av underlivet (vulva).  Ofte oppstår dette som  vulvodyni eller vestibulitt hos unge kvinner i 20-årene. Vulvodyni kan ha mange ulikt sammensatte årsaker, med behov for et tverrfaglig team som kan vurdere pasienten og gi det beste behandlingstilbudet. Andre kvinner får kroniske hudlidelser i vulva som kan føre til varig sammengrodde kjønnslepper og skjede.

I dag må kvinner med vulvasykdommer  ofte oppsøke flere leger før de får en diagnose, og ventetiden på spesialist kan være lang. Jo lengre tid man venter på behandlingen, jo lengre tid tar det før plagene blir borte. For svært mange betyr dette  flere år med kroniske smerter i underlivet, uten mulighet for å kunne gjennomføre samleie.

 

Kun 3 vulvapoliklinikker i Norge!

I dag finnes det tre Vulvapoliklinikker som kan ta imot pasienter med langvarige vulvasykdommer. Disse ligger i Oslo, Trondheim og Kristiansand. Fra å ta imot pasienter fra hele landet, blir det fra 01.03.20 et sterkt innskrenket tilbud i Oslo som kun tar imot pasienter fra Helse Sør-Øst. Årsaken er at ventetiden for å få time er for lang i forhold til pasientpågangen. I stedet for å øke ressursene til poliklinikken reduseres tilgangen til tjenesten for å få ventelistene ned.

Før man fjerner et tilbud til en sårbar pasientgruppe, mener vi det er nødvendig å sikre etablering av offentlig behandlingssenter i andre helseforetak. Per i dag er det ikke gjort noe kartlegging av tilbudet til vulvapasienter i Norge. Dette haster!

I en offentlig kartleggingsrapport  fra 2018 over Sveriges 20 vulvapoliklinikker, konkluderes det med for dårlig landsdekningen for vulvapasienter i Sverige. De planlegger derfor å øke kapasiteten for disse pasientene. I Danmark har det lenge vært vulvaspesialister i alle fylker.

Vi mener helsemyndighetene i Norge ikke har tatt tak i denne pasientgruppen. Vi krever en kartlegging av tilbudet til vulvapasienter i Norge. Alle helseregioner bør ha et offentlig tverrfaglig team til å ta imot pasienter med vulvasmerter og vulvasykdommer. 

Hvis du er enig i dette, er det viktig at du signerer på vår underkriftskampanje!

Sammen skal vi kjempe for alle Norges vulvaer!


Anne Lise Helgesen, Trine Aarvold, Ingrid Næss, Jenny Toftner og Ole Aleksander Dyrkorn, Vulvaforum, Sex og Samfunn og Vulvapoliklinikken.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne Lise Helgesen, Trine Aarvold, Ingrid Næss, Jenny Toftner og Ole Aleksander Dyrkorn, Vulvaforum, Sex og Samfunn og Vulvapoliklinikken. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...