Vi trenger et grendehus på Haugerud!

Det er nå eller aldri. I 50 år har Trosterud og Haugerud vært uten en møteplass der hvor de fleste ferdes i nærmiljøet, dvs. i området rundt skolene, idrettsanleggene og Haugerudsenteret. Når det nå skal bygges nytt for de i hvert fall neste 50 årene i dette området, må man sørge for at den kommende flerbrukshallen også kan fungere som et grendehus og møteplass, ikke bare som en idrettshall. Dette ønsket framgår av «Innbyggerforslaget», som vant fram i Bystyrets beslutning 19. juni 2019.  

Lokalbefolkningen og de to store idrettsklubbene i området, Haugerud IF (HIF) og Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb (NJJK), har helt konkret pekt på Haugerud og Trosteruds behov, og utfordret både byrådet og opposisjonen i bystyret til å se på byggeplanene på nytt

De nye idrettsanleggene vil bli store og fine og et skikkelig løft for nærmiljøet. Men plantegningene for og formateringen av den nye Haugerudhallen må være slik at det er nok kvadratmetere til at hallen også kan romme viktige lokaler, utenom de to håndballflatene og kampsportflaten. HIF og NJJK har understreket behovet for klubbhusfunksjoner, lokaler til aktiviteter som ikke trenger å legge beslag på hallflatene og åpne lokaler, som kan fungere som mer uformelle møteplasser for nærmiljøet.  

Vi som signerer dette oppropet, stiller oss helhjertet bak kravet fra de to idrettsklubbene. I denne saken snakker de for hele lokalsamfunnet!   De siste årene har mange av oss deltatt i omfattende medvirkningsprosesser i forarbeidet til Planprogrammet. Enkeltpersoner, foreninger, grupper og skoler har bidratt med forslag, igjen og igjen. Et uendelig antall gule lapper har blitt fylt ut og hengt opp. Det er ett ønske som har gått igjen i alle disse prosessene, uten unntak: Behovet for møteplasser, nå sist bekreftet gjennom midtveisundersøkelsen for Områdeløftet. Da er det helt ødeleggende å få presentert nye planutkast, som med henvisning til et notat som er unntatt offentlighet, fratar oss Haugerudhallen med de nødvendige sosiale funksjonene, slik som Bystyret vedtok 19. juni 2019!  

Dette opproper er foreløpig undertegnet av Haugerud og Trosterud Vel Østre Aker og Haugerud menighet Norsk judo og jiujitsu klubb Foreningen Trosterudvillaen Øvre Haukåsen velforening Haugerud idrettsforening


Samarbeidsrådet Trosterud Haugerud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Samarbeidsrådet Trosterud Haugerud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...