VI STØTTER INTENSIVSYKEPLEIERNE SOM SAKSØKES AV EGEN ARBEIDSGIVER!

I april 2019 stilte intensivsykepleier Ann Christin Skrøder, sammen med de tre barnesykepleierne, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen, krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved avdelingen de jobbet ved i Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember samme år, fikk sykepleierne medhold fra tvisteløsningsnemda i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Ledelsen ved Sykehuset Østfold sa seg uenig med nemndas vedtak og varslet søksmål mot de fire sykepleierne. Nå er det varslet om rettssak mellom partene i spetember. 

Sykehuset hevder at sykepleierne har anledning til full stilling, om enn ikke kun ved den avdelingen de er ansatt ved, men i kombinasjon med vakter i bemanningspoolen. Dette kan innebære at de må jobbe vakter ved 1-3 andre avdelinger i tillegg, noe sykepleierne ikke ønsker. 

Hovedtillitsvalgt i NSF Sykehuset Østfold har etterspurt en begrunnelse for sykehusets respons. Svaret var at man er redd for at en slik sak skal vekke lignende krav andre steder. 

Sykepleiermangelen generelt, og spesialsykepleiermangelen spesielt har de siste måneder vært SVÆRT tydelig. Det samme har behovet for spesialsykepleiekompetanse. Fagorganisasjoner fremmer stadig krav om helsefremmende turnus og heltidskultur- noe som også støttes av helsemyndighetene. 

Å behandle egne, viktige og etterspurte ansatte på denne måten er uhørt!

Vi mener at Sykehuset Østfold må trekke sin sak mot disse sykepleierne! 


Anestesisykepleierne og NSFLIS Østfold, kontakt Ann-Chatrin Leonardsen, dleo@online.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anestesisykepleierne og NSFLIS Østfold, kontakt Ann-Chatrin Leonardsen, dleo@online.no kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook