Vi sier «nei» til konsesjon for tapping av Tveitavatnet

Mowi Tveitevåg har tillatelse til hold av stamfisk for produksjon av settefisk. (laks og aure). Produksjonen skjer i lukkede kar i Tveitevåg.

Produksjonen krever store mengder ferskvann. Ferskvannet henter de pr. i dag fra Storavatnet (beliggende mellom Ravnanger, Tveit og Tveitevåg. Retten til vannuttak gjaldt opprinnelig en mølle på beg av 1900 tallet. Vann-retten har siden blitt kjøpt/leid og brukt til ulik type produksjon. Konsekvensen av vannuttaket med fokus på bærekraftmål, biologisk mangfold naturmiljø og rekreasjon har aldri vært vurdert fullt ut.

Mowi Tveitevåg sin produksjonstillatelse (akvakulturtillatelse) er i dag godkjent for stamfisk med totalt tillatt biomasse på 150 tonn (MTB). Tillatelsen gjelder fram til 2025.
Mowi ønsker nå å kunne utvide produksjonen til 250 tonn (MTB) – fortsatt med uttak av ferskvann fra Storavatnet.
I den forbindelse har de fått krav om å søke NVE om konsesjonstillatelse for vannuttaket.
Konsesjonssøknaden er lagt ut for høring med frist for innsigelse innen 9. juni 2022.

I konsesjonssøknaden fra Mowi framkommer det en del påstander om hvilke konsekvenser de mener ned-tapping av Storavatnet har. Konklusjonen deres er at en ned-tapping på inntil 2meter har ingen eller lite konsekvens for verken biologisk mangfold i vannet eller for friluftslivet i vannet.
Vi er ca 20 hytter og hundrevis av boliger som ligger med Storavatnet som aller nærmeste nabo – eller med gangavstand og utsikt til Storavatnet. Bolig-utbygging i området har vært stor siste årene.
Mange av oss benytter vannet som rekreasjonsområde- både sommer og vinter. Vi har sett resultatene av hva nesten 2m ned-tapping har ført til - særlig i tørre somre. Ulempene er store.
Mowi har aldri kommunisert med beboere i området. De har heller ikke bidratt til avbøtende tiltak for å minimalisere ulempene for oss som bor her, har hytter her eller bruker vannet.
Mange av oss vil sende innsigelse til konsesjonssøknaden.

Om du ønsker å vise din motstand mot ytterligere tapping av Tveitavatnet så kan du signere på denne underskriftskampanjen som vil bli lagt til i Høringsuttalelse 9. juni på vegne av hytteeiere og beboere i området rundt Tveitavatnet.6A247D26-1EA8-4AE2-AB8D-2E54C22077BF.jpegB3EFCD8D-5C45-4F29-B41C-A61ACA8AB43E.jpeg93ADF439-E3F8-44C3-B3E7-52FB7CFCE4DF.jpegF555358A-0E4E-498A-812B-5E59486622A8.jpeg747845CF-DD5A-4A87-BF3E-1A367F9E0573.jpeg3A9DEDAF-8378-4258-841C-75B845EE5AD5.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingse Andersen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...