Vi ønsker ikke blokker på toppen av Gangstad i Inderøy

Elgstien Panorama på Gangstad - 4 etasjer høyt med heishus over dette!

12 meter høyt på bakketoppen med himmelen som bakgrunn er ikke noe vi ønsker på Inderøy - bygg smart og inkluder nye bygninger i terrenget!

Foto_Lyngstad_12.JPG

Foto/illustrasjon Lyngstad arkitekter A/S. 3D illustrasjon som viser volum av planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse i området.

Bildet er tydeligvis tatt i droneperspektiv og denne vinkelen illuderer et høydedrag bak punkthusene som ikke finnes i virkeligheten. Bolighus med 1,5 etasjer øverst til venstre har en mønehøyde på 7,27 meter

 

Vi mener:

1. Inderøy er en kulturperle hvor vi ønsker at oppføring av nye leilighetskompleks ivaretar landskapet. Blokkbebyggelse i en slik stil og størrelse vil bryte både med kulturlandskapet og med den tradisjonelle byggeskikken som allerede er etablert her på Inderøy. Vi har en turistkommune med fokus på Den Gyldne Omvei, hvor turistene skal kunne oppleve vårt vakre Inderøy. Med en slik utbygging omkring på Inderøy vil vi kunne ødelegge for turistnæringen.

2. Som naboer til disse byggene vil vi få mindre sol, og en vegg med naboer som utilsiktet vil få innsyn på gårdsplasser og bolig. Noe som medfører påkostninger for å forandre uteplassene slik at vi kan kunne ha en sjarmerende og trivelig uteplass. Blokkene vil også gi god del skygge for rundomliggende hus da slagskyggen deres vil bli omfattende. Sol og trivsel er noe som er elementært for god helse for oss innbyggere i området. Jfr. Inderøy kommunes fokus på FN's bærekraftsmål; god helse.

Vi ønsker med dette å bli hørt for å stoppe slike byggeprosjekter som ødelegger det fine landskapet på Inderøy. Bygg smart, ved å inkludere bygg i landskapet og til eksisterende byggestil. Ved å planlegge på forhånd hvordan Inderøy skal utbygges, vil vi få et helhetlig resultat som vil gagne kommunen vår i fremtiden.

Vi er i utgangspunktet ikke imot leilighetsbygg, men problemet er høyden og det dominerende inntrykket i landskapet.

La oss sammen si ifra til politikerne at hvis det skal bygges leiligheter må det være estetiske retningslinjer, med naboers samtykke for slik utbygging.

Det er da vi kan si «Best i lag»!

 

 Foto_Lyngstad_32.JPG

Foto/illustrasjon Lyngstad Arkitekter A/S. 

Bildet er tydeligvis i droneperspektiv. Begyggelse ligger nedenfor blokkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Naboer i Gangstad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...