Vi som ønsker en ny kultursal i Nore og Uvdal kommune

Med en kultursal har man veldig mange muligheter for mange aktører. Kulturskolen kan bruke den til både øving, konserter og forestillinger. Biblioteket kan bruke den til forestillinger. Kinoen kan tilby flere visninger i forbindelse med både babykino for småbarnsmødre, skolevisninger for elever og lærere, seniorvisninger for de eldre, som per nå må skje på dagtid og kolliderer med skolen som bruker de samme lokalene til kroppsøving – og da dessverre ikke er en mulighet. Tenker også at en kultursal kan brukes til UKM, foredrag for foreldre/foresatte som leies inn av opplæring og oppvekst, forskjellige premieutdelinger innenfor idrett og andre lag, bygemøter hvor vi ønsker utvikling for bygda vår og så veldig mye mer. Det er trist at et sånn planlagt møtested for folket som kunne passet for alle aldre – med så utallig mange muligheter, skal fjernes på grunn av økonomi og prioritering av kun helse og utearealet. Jeg som innbygger, og litt inhabil driver av den lille kinoen vår håper virkelig at det kan tenkes nøye gjennom hvor mange muligheter som fjernes. Salen trenger ikke være bygget for 500 stykker, men en fast sal for kultur og kino her oppe heier jeg virkelig på fra innerst inni hjertet mitt og jeg håper flere støtter meg. Heia de politikerne som stemmer fram en kultursal i flerbrukshuset.


Marita K. Bergan - Rødberg Kino    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marita K. Bergan - Rødberg Kino fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...