Vi ønsker bedre rettsvern for barn utsatt for overgrep

Beskytt Barna Våre 

La oss sammen rope ut for alle de barna som enda ikke er gamle nok til å gjøre det selv,

La oss bryte tabuer og byggebroer for de barna som trenger trygge voksne.

La oss få fokus på forebygging mot overgrep

La oss #snakkdetihjel

la oss sammen skape et tryggere samfunn for barna våre. Og la oss gjøre terskelen for å melde fra og snakke med en voksen forsvinnende lav!

 

Signer i dag.

Vi jobber med å få involvert en jurist til å hjelpe oss med det formelle.

Jeg vil sende oppropet til alle politikere og organ som kan gjøre noe med det.

Er vi heldige, hjelper media oss med å sette dette på dagsorden.