Vi må sikre støtten til ideelle og frivillige organisasjoner som driver pasientrettet arbeid!!

Å være pasient med kroniske plager medfører betydelige utfordringer i dagliglivet, i arbeidslivet og i forhold til psykisk helse. 

Denne pasientgruppen nyter i dag svært godt av hjelpetiltak som blir tilbudt gjennom frivillige og ideelle organisasjoner som blant annet Norges handicapforbund, Kirkens nødhjelp, Norges røde kors, Hørselshemmedes landsforbund, Norges blindeforbund, Unge funksjonshemmede, LHL og Norsk Pasientforening. 

Enten det gjelder erfaringsutvekslinger, opplysningsarbeid, kursing, likepersonsarbeid, ledsager-hjelp eller å motta faglig hjelp for utforming av søknader om pasientrettigheter, så tilbyr de frivillige organisasjonene uvurderlig og uerstattelig hjelp til pasientene. Uansett om det er diagnoseavhengige organisasjoner eller organisasjoner som tilbyr hjelp til pasienter på tvers av diagnoser, bringer de håp og yter omsorg som fører til mestring i pasienters liv. Et tilbud som aldri helsevesenet vil kunne tilby. 

Vi pasienter finner at statsbudsjettet av 2023 kaster alle disse organisasjonene inn i uforutsigbarhet og usikkerhet og at forslaget derfor utgjør en trussel mot pasientsikkerheten!!

Pasienter fortjener troverdige og seriøse hjelpetiltak, og vi opplever det rett og slett uforsvarlig at en nytt system for overføring av midler igangsettes uten at organisasjonene og systemet er forberedt for det. Stopp opp til man kan gjennomføre en omlegging på forsvarlig måte!

Dette pasientoppropet ønsker garantier for at pasienttilbud hos sentrale organisasjoner blir videreført. Vi frykter at de pasienter som trenger dette mest, blir de første som blir rammet av nedleggelser og avvikling av tilbud. 

 

450F53B7-7C93-40AD-B73F-DEBE1C5B69C7.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hege MK Christensen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...