Vi krever kvalitetssikring av Myraalternativet i Moss!

Jeg signerer på dette kravet fordi:

Vi ønsker at Fellesnemda for Nye Moss skal kreve kvalitetssikring av Norsk Banes alternativ med stasjon i dagen, slik to samferdselsministere har åpnet for. Det er viktig å avklare hvorvidt en alternativ løsning vil kunne sikre en bedre og mer skånsom IC bane som er samordnet med Rv19 (fergeveien).   Vi mener det må vurderes en alternativ trasé og stasjonsplassering, ut fra dagens situasjon og ny kunnskap.  Vi mener veien videre for bygging av jernbane må tas opp til behandling i Fellesnemda med følgende moment:  

1. Fellesnemda ber om presentasjon fra partene med oppdatert kunnskap om risikobildet for vedtatt dobbeltspor og Myraalternativet. 

Vi viser til BBMs innspill om endret risikobilde for befolkningen og endringene i de øvrige forutsetninger for vedtatt løsning.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1070785789760369&type=3

2. Staten sørger for at Norsk Bane AS sin rapport om stasjon på Myra kvalitetssikres av nøytral 3. part.

3. Dersom en kvalitetssikring viser at Myraalternativet vil være best for Nye Moss, både på kort og lengre sikt, bør fellesnemda ta konsekvensen av slik ny kunnskap.  

Dette kan gi:

4. Mulighet for rask, rimelig og skånsom gjennomføring av Rv19 og havneveien og om nødvendig, tidligere flytting av ferjekai ut av sentrum.

5. Forutsigbar gjennomføring med redusert risiko for befolkningen og en kortere og lite forstyrrende anleggsperiode for riksvei og banetiltak.

6. En kortere og raskere bane med høyere gjennomkjøringshastighet for godstog nattestid uten sjenanse for omgivelsene.

7. Mulighet for senere sammenkobling av Moss stasjon på Myra med høyhastighetsbane for person- og godstog direkte til Ski. Dette vil skåne store deler av Nye Moss og gi vesentlig kortere reisetid til Oslo.

8. Tilrettelegging for et godt alternativ for hensettingsspor, forslag i Såstadskogen.

9. Bedre muligheter for byutvikling, både på Kambo, Halmstad, Myra og ved havna.

10. Flere valgmuligheter for bruk av statlige og kommunale eiendommer på havna.

11. Enklere å øke banens kapasitet før 2024.  

Begrunnelse

I følge Norsk Bane AS finnes en mindre risikofylt, kortere og raskere trasé gjennom Moss, med en stasjon nærmere dagens sentrum på Myra. Løsningen er beregnet til 5,6 milliarder NOK, dvs opp mot 4 milliarder NOK billigere enn dagens rammekostnad på 9,5 milliarder. Samtidig kan vi øke gjennomkjøringshastigheten ved stasjonen til 100 km/t, få raskere reisetid til Oslo og sikre mulighet for sammenkobling av stasjonen til en fremtidig høyhastighetsbane. BBMs mulighetsstudie av Myraalternativet viser at den har mange fortrinn sammenlignet med vedtatt dobbeltspor: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.839365656235718&type=3

Chr-F_dagene_2018_A32.jpg

Myraalternativet innebærer riving av kun 6 hus, og kan bygges ca. 2 år fortere enn vedtatt dobbeltspor. Anleggsarbeidene forstyrrer ikke dagens linje og mye av arbeidene som allerede er utført på havna og i Mosseskogen kan brukes. Det skyldes at traséen fra Sandbukta til Myra er tilnærmet lik vedtatt dobbeltspor. Arbeidene som utføres på havneområdet kan brukes til midlertidig hensettingspor for å øke kapasiteten på banen både før og etter ferdigstillelse av Follobanen i 2021.  Vi vil også minne om at stasjonen på Myra er innen gå- og sykkelavstand fra arealene som BaneNOR eier rundt dagens stasjon. Dette innebærer muligheten for knutepunktutvikling begge steder. 


Styret Bedre Byutvikling Moss c/o Jonathan Parker jpa@arkitektteam.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Styret Bedre Byutvikling Moss c/o Jonathan Parker jpa@arkitektteam.no fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )