Vi krever at fellesfagene i videregående opplæring består!

I regjeringens nye skolereform foreslås det å redusere kraftig i antallet fellesfag i videregående opplæring slik at vi kun står igjen med norsk, matematikk og engelsk. I tillegg foreslås det å innføre et nytt «Fremtidsrettet» fellesfag hvor elevene skal lære om kritisk tenkning, demokrati, likestilling og etikk. Begrunnelsen for å kutte ut fag som samfunnsfag, naturfag, religion og etikk, historie, geografi, fremmedspråk og kroppsøving er blant annet at elevene opplever å ikke være godt nok forberedt til høyere utdanning.
Vi er uenig i dette og mener det nettopp er disse fellesfagene som hjelper elevene å orientere seg mot en kompleks fremtid. 
Fellesfagenes 
begrunnelse har blant annet vært at de er allmenndannende. De utstyrer elevene med kunnskaper, ferdigheter og holdninger man har ansett som nødvendige og viktige i et moderne demokratisk samfunn. Fagenes ferdigheter kan ikke løsrives fra innhold og tenkemåter, og vi krever at disse fagene beholdes i videregående opplæring. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videregaende-opplaring-skal-reformeres/id2841514/

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Irene Trysnes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...