Vern Bergerskogen


Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging. 

Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har skapt bekymring, både blant folk og miljøvernmyndigheter. Bergerskogen er unik, med eikeskog, lindeskog, edelløvsumpskog, gammel granskog, kildeskog, kilde, myr og bekker. Praktisk talt alle norske treslag er representert, og skogen er registrert som viktig viltområde, med bl.a. en fast rådyrstamme og observasjon av flere enn 50 fuglearter, inkludert dvergspett og gjøk som begge er rødlistet. 

Dette verdifulle naturområdet må søkes vernet. Utbyggingsplanene er allerede vedtatt, men ble først opphevet av fylkesmannen etter innsendte klager. Planene er nå vedtatt på nytt og innleverte klager vil bli behandlet av kommunen og av fylkesmannen i Oslo og Akershus. 


Skoklefallåsen er gått tapt. Vern Bergerskogen! 


Besøk og lik denne siden: 
https://www.facebook.com/VernBergerskogen 

Mer informasjon her: 
http://www.bergerskogen.org/

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook