VARSEL/PROSESSVARSEL REGJERING OG STORTING

LA DIN STEMME BLIR HØRT OG VÆR SNILL OG SIGNER OPPROPET!

Nærværende prosessvarsel gjelder nasjonale og lokale myndigheter og myndighetspersoner som direkte/indirekte har medvirket og fortsatt medvirker til de fysiske, psykiske, økonomiske, sosial og samfunnsmessige skader påført den norske befolkning gjennom brudd på nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner, herunder men ikke begrenset til Grunnloven, Smittevernloven, Den Europeiske Menneskerettskommisjon, samt konvensjoner sanksjonert og undertegnet av Norge i forbindelse med menneskerettsbrudd, såkalt «Crimes against humanity», ss. Genevekonvensjonen og Nurnbergkodeksen.

Ta kontakt for kopi av brevet som nå er sendt Regjering og Storting. Flott at du deler.

 

LET YOUR VOICE BE HEARD AND BE KIND AND SIGN THE PETITION!

This process notice applies to national and local authorities and government officials who have directly / indirectly contributed and continue to contribute to the physical, mental, economic, social and societal damage caused to the Norwegian population through violations of national and international legislation and conventions, including but not limited to the Constitution. , The Communicable Diseases Act, the European Commission on Human Rights, as well as conventions sanctioned and signed by Norway in connection with human rights violations, so-called «Crimes against humanity», p. The Geneva Convention and the Nuremberg Code.

Get in touch for a copy of the letter that has now been sent to the Government and the Storting. Thank you for sharing.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at MORTEN SJØSTEDT vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...