Underskriftskampanje driftstilskudd duodji

Des har igangsatts underskrifts kampanje vedrørende endring i sametingets ordning for driftstilskudd til duodji. DES oppfordrer alle duojarat å signere.

Sametinget har siden 2006 hatt en hovedavtale for næringsrettet duodji.Duodjiorganisasjonene er avtaleparter og har forhandlingsrett. Sametingsrådetforeslo høsten 2022 å avvikle hovedavtalen. Selv om duodjiorganisasjonene er part isaken besluttet Sametingets plenum i slutten av 2022, å avslutte hovedavtalen, uten åkonferere med duodjiorganisasjonene. Hovedavtalen setter rammer forforhandlingene om den årlige næringsavtalen.Sametinget har bestemt at driftstilskuddsordningen skal knyttes opp mot Samerådetsduodjimerke for tradisjonell duodji. Det betyr at kun de som produserer tradisjonellduodji og oppfyller kriteriene for å få duodjimerke kan få driftstilskudd fraSametinget. Duodjibedrifter som ikke oppfyller kravene for duodjimerke fortradisjonell duodji får dermed ikke driftstilskudd.Duojárat og duodjibedrifter krever at Sametingets driftstilskuddsordning for duodjiikke knyttes opp mot Samerådets duodjimerke for tradisjonell duodji, men atdagens ordning opprettholdes hvor alle som oppfyller kriteriene for salg avegenprodusert duodji kan få driftstilskudd.

Dere kan lese mer om kriteriene for duodjimerkene på https://samitrademarks.com 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Berit Risten Sara fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...