Underskrift og protest mot mer enn 4 etasjer langs fjorden i Horten!

64391964_10214024590835882_1390133437423157248_n1.jpgKlokkene ringer for småbyen Horten.
Saken skal opp i kommunestyremøte 18.06.2019 så det haster med å vise motstand.  Blir forslaget godtatt skal det ut på høring. Da må vi ha nok underskrifter til å blir hørt.
Administrasjonens forslag til områderegulering for Horten havn ble lagt fram til 1. gangs behandling i formannskapet 11.juni. Planområdet omfatter et større areal langs Hortens sjø front mellom boligområdene i Strandparken og Smith Stål/Trafikkhavna. Her planlegges bygd et uspesifisert antall næringsbygg og anslagsvis 800 nye boliger. Horten kommune er største eiendomsbesitter.
I Horten sentrum er maksimal byggehøyde 4 etasjer. Administrasjonen i Horten kommune foreslår nå at den maksimale byggehøyden i vår nye bydel langs fjorden settes til 6 etasjer. Slik foreslås å bygge en ny bymur i stål og betong mellom fjorden og den lille byen. Dette blir høyt, tett og krever også 800 beboer parkeringsplasser i tillegg. Dette er en byutvikling vi ikke kan godta!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Birthe Carlsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook