Styrking av psykiatrien for barn, unge og voksne

I lang tid nå har psykiatrien blitt nedprioritert. Politikerne snakker om å få ned antall selvmord i Norge, og kommer med fine ord om hvordan de skal klare dette. Men fine ord hjelper lite når det ikke skjer handling. 

Avdelinger på psykiatriske sykehus legges ned, økte ventelister på Bup og dps, færre ansatte i poliklinikkene, pakkeforløp med fast angitt antall timer, rovdrift på de ansatte. Lista er lang, og den bare fortsetter og fortsetter. 

Hvor mange liv må gå tapt før de tar dette på alvor? De kan ikke holde på med kortsiktige brannslukkinger - de må slukke hele brannen. 

En snekker kan ikke gå fra halvferdig jobb og si til kunden at "de antall gitte timene er nå ferdig, så enten anser vi huset som ferdig bygd, eller du må søke om 15 nye timer. Men ventetida er lang". Snekkeren gjør seg ferdig med huset, og eieren kan flytte inn i et nytt og trygt hus som er stabilt og sikkert. Hvorfor skal det ikke være sånn at man er stabil og trygg, og bli ferdig behandlet innen psykiatrien? 

All ære til de som jobber innen feltet, dere gjør en utrolig jobb, men dere brukes opp av systemet som ikke fungerer.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne M Holtet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...