Styrk radiologi og nye medisiner mot kreft! Kreft tar ikke ferie.

Hver dag dør en i din familie, eller en av dine venner, fordi de ikke får tatt et bilde… Kan vi akseptere at våre nærmeste dør fordi vi ikke prioriterer å kutte køen for radiologi? Dette er noe vi kan gjøre noe med. Det kan fikses.

Vi bruker bare for lang tid. For lang tid til å ta bilder og for lang tid til å ta i bruk allerede testet medisin. Det at liv går tapt kan altså fikses, men vi velge å prioritere det vekk. Tiden går mens våre nærmeste dør. Kreft tar ikke ferie – styrk radiologi og moderne medisin NÅ!Kreft har ingen politisk farge og rammer ca. 30 000 personer hvert år, i 2019 i Norge dør mennesker i kø helt unødvendig. Knapphet på radiologi og sen godkjenning av nye medisiner er årsaker som kan fikses.

Prøve- og feilemetoden.

Legene kan ikke forutsi hvilken cellegift som virker for deg som får kreft. Gi pasienten cellegift 1, test med MR eller CT røntgen om det har virket, hvis det ikke virker prøv neste cellegift og neste igjen.

Utvikling_klipp.jpg

 

Bildene mine viser kreftutvikling på 9 uker, fra en svulst til mange svulster på 9 uker markert med rødt. Jeg skulle få time 5 uker senere til MR på grunn av ferie! Det ville gjort alt mye verre. Takk til legene som jobbet hardt for min time. Cellegiften virket ikke.

Cellegiftbehandling er knalltøff.. og iblant unødvendig

Hårtap, infeksjoner, såre slimhinner, muskelsmerter, nervesmerter, kvalme, hukommelsesvansker, hjerterisiko. Bivirkningslisten er lang og noen får permanente skader. Forskning har dokumentert at nye medisiner gjør at pasienter kan slippe cellegift og samtidig øke overlevelsen. Beslutningsforum stopper iverksetting. Nye medisiner skal ikke ligge i posthyllen til en komitè. Medisiner skal til pasientene.

Ett forskningsprosjekt ved Haukeland sykehus alene tester og DnA sekvenserer kreftsvulster for ca.22 millioner kroner for å finne medisin som faktisk virker mot kreft. (anslag 2019) 

Forskere og professorer ved UIB/Haukeland sykehus Lønning og Eikenes som er ansvarlig for toppforskning krever i Dagens medisin 30.9.2019 handling for å få moderne medisin til pasientene.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/30/etterlyser-nasjonal-satsing-pa-persontilpasset-medisin-for-kreftpasienter/En komite er ikke nok. Forskning gir resultater som ikke skal legges på vent. Pasienter og pårørende har ventet nok. Beslutningsforum tar for lang tid på godkjenning av virksomme medisiner.

Brystkreftforeningen ber om nedleggelse av beslutningsforum i sin nåværende form. Bakgrunnen er blant annet at godkjenning av en medisin som alt er godkjent til leverkreft i Norge tar 6 måneder å få godkjent til brystkreft.   Jeg er enig.

Leder i brystkreftforeningen Anne Lise Ryel peker på at at ingen ber deg vente til prisen er avklart når du ringer 113. Hvorfor skal det være annerledes når din nærmeste dør av kreft det fins medisin mot?

https://www.tv2.no/2015/10/19/nyheter/2sitert/kreftmedisin/7510752

 

Det er ikke effektivt at folk dør i kø. Pasientene og kreftlegene trenger de virksomme nye medisinene, røntgentimer, bildetolkning fra radiologene av bilder uten unødig ventetid. En cellegift som ikke virker gjør at kreften vokser og pasient blir sykere mens kreftlegen venter på svar. Det er uakseptabelt, ineffektivt og noen dør av det. Neste gang er det kanskje dine kjære som rammes. Støtt initiativet NÅ! Alle underskrifter hjelper. Styrk radiologiressursene og sikre kreftpasienter moderne behandling også i ferietiden. God forskning, moderne medisiner, MR/CT og gode radiologer og kreftleger redder liv.

Signer i dag og vis din støtte!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Liv Løvvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...