Støtt Norsk cøliakiforening i kampen om grunnstønaden

Bli med og støtt Norsk cøliakiforening i at grunnstønaden ikke skal kuttes på feil grunnlag!

Staten mener at cøliakere skal klare seg på 20 brødskiver i uka.

  – Det er med stor skuffelse vi ser at regjeringens forslag til statsbudsjett reduserer grunnstønaden for fordyrende kosthold fra kr 1999,- til kr 686,- per måned. Dette baseres på en SIFO-rapport som dessverre inneholder flere feil og mangler, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF). 

I SIFO-rapporten presiseres det at det hefter stor usikkerhet om alle beregningene og NCF har funnet flere feil og uriktige sammenligninger som er presentert for Arbeids- og sosialdepartementet, så dette er politikere og byråkrater gjort kjent med.  

Eksempelvis er mengden glutenfritt brød justert ned i forhold til glutenholdig brød i referansebudsjettet. Dette gir seg spesielt store utslag for menn der brødmengden er redusert fra 6200 g glutenholdig brød til 5100 g glutenfritt brød.

All ungdom, men spesielt de som er moderat eller veldig aktive, trenger mye mer mat enn det som er oppgitt i referansebudsjettet, spesielt med tanke på brødmat. 20 brødskiver i uka er veldig lite når mange barn og unge spiser så mye som 8-12 brødskiver per dag. Siden brød er den største utgiftsposten, vil dette ha en stor innvirkning på totalutgiftene.  

Det er krevende å få i seg nok vitaminer og næringsstoffer på et glutenfritt kosthold, og NCF frykter at kuttene kan gå ut over vekst og utvikling, spesielt hos barn og unge. En 19-åring som driver med idrett trenger f.eks. 37 % mer energi enn beregningsgrunnlaget i rapporten tilsier viser tall fra NHI.

NCF påpeker videre: 

  • Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenligninger
  • Det glutenfrie kostholdet har for små mengder mat
  • Barn og unge med cøliaki må få mulighet til å delta i sosiale aktiviteter
  • Merkostnaden er basert på en snittberegning som vil slå svært uheldig ut

    – Når politikerne vet, men ikke bryr seg om de faktiske forhold, fremstår dette som overraskende useriøst, sier generalsekretær Knut H. Peterson.  

BLI MED OG STØTT OPPROPET MOT KUTT I GRUNNSTØNADEN SOM ER GJORT PÅ FEIL GRUNNLAG!


NCF_logo.jpg


Knut H. Peterson, generalsekretær i Norsk cøliakiforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen