Stopp oppsplitting av jernbanen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen. I regjeringserklæringen lovet de også en gjennomgang av organiseringen av jernbanen. En slik gjennomgang har vi ikke sett noe til.

Allikevel ser vi nå at regjeringspartiene velger å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to deler. De to delene er identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5. Det som tidligere kaltes anbud kalles nå forhandling. Hensikten er likevel akkurat den samme, å dele opp jernbanen i mindre forhandlingspakker samtidig som man presser betalingen til selskapene. Jernbanen skal altså gjøres mindre effektiv samtidig som den skal koste mindre. Dette er et regnestykke som ikke går opp.

Med oppdeling forsvinner stordriftsfordelene som en samlet jernbane gir. For passasjerenes del vil en slik oppdeling innebære innstillinger og en mindre fleksibel jernbane. For de ansatte betyr det mindre varierte arbeidsoppgaver, press på lønns- og arbeidsvilkår og usikkerhet om hvor arbeidsplassene skal ligge.

Vi er skuffet og forbannet over at regjeringen bryter løftene og av uforståelige grunner fortsetter en feilslått jernbanepolitikk. Vi krever at regjeringen holder sine løfter og stopper oppsplittingen av jernbanen!


Erling Hobøl, Lokomotivpersonalets Forening Oslo    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Erling Hobøl, Lokomotivpersonalets Forening Oslo fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...