Stopp ødeleggelsene av Liaskogen

STOPP ØDELEGGELSENE AV LIASKOGEN

Liaskogen er området rundt Nils Collett Vogts vei, nederst i Holmenkollåsen. Området er særpreget. Husene er fra 1960- og 1970-årene, og er plassert inn i terrenget med mye opprinnelig skog og vegetasjon intakt. Liaskogen er en viktig del av byens grønne ramme med rådyr, rev og rikt fugleliv i skogholtene mellom husene. Derfor har området har fått spesielt vern i egen reguleringsplan.

NÅ ER DET LIKEVEL I FERD MED Å BLI ØDELAGT!

Ifølge reguleringsplanen for området skal          

  • «Hoveddelen av uteoppholdsarealet skal være på terreng.»         
  • «Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.» 
  • «Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon blir bevart.»

Til tross for dette er det flere større byggeprosjekter i området; to prosjekter pågår og to prosjekter ved siden av er til behandling i plan- og bygningsetaten, noe som innebærer at

  • det tillates radikal utsprengning med dype kratre i hele tomtearealet; slik at 
  • all vegetasjon og de aller fleste trær går tapt; og
  • nyplanting vil bare være mulig langs tomtegrensene; slik at
  • den nåværende naturlige skogen med store, vakre trær og blåbærlyng går tapt for alltid

DETTE MÅ STOPPES!

Undertegnede krever at                        

  • reguleringsplanen for området respekteres og alle byggearbeider som gjør videre uopprettelig skade på naturlig vegetasjon og terreng stanses 
  • den nåværende "bit for bit" ødeleggelsen uansett må gis en samlet vurdering før mer uopprettelig skade har skjedd

Stephan Brodschöll / Liaskogen nabolag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stephan Brodschöll / Liaskogen nabolag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...