Stopp nedstengningen: full gjenåpning av Norge - NÅ.

274 mennesker har dødd av viruset. Snittalder 85 år. 90% hadde en kronisk sykdom fra før. Dette utgjør 1/5 av normalt antall døde hver eneste influensasesong. 
Virusets dødelighet og fare står ikke i forhold til regjeringens tiltak, lovendringer, påbud og regelendringer. De er kraftig invaderende og et overtramp på folks rett til privatliv, demokratisk behandling av lovendringsprosesser og lovmessig rettferdighet. 
Tiltakene dreper norsk økonomi, næringsliv og arbeidsplasser. De skaper stressrelatert sykdommer og dødsfall som muligens overgår tallene for viruset. De skaper ensomhet og isolasjon, konkurser, økt arbeidsledighet og depresjon.
Globalt har viruset tatt livet av nøyaktig like mange som influensa dreper hvert år: På 8 mnd døde 650.000. Sverige behandler dette som influensa og har omtrent samme tall, litt høyere. Deres smitterate er lavere enn Norges. Norge må behandle dette som influensa.
Hold de gamle og syke hjemme, og la resten av Norge fungere som normalt med sunn fornuft og god avstand.
 
Etter Grunnloven § 102 har enhver rett til respekt for sitt privatliv og familieliv. Staten skal sikre vern om den personlige integritet. ... Respekt for privatliv omfatter blant annet rett til selv å bestemme over sin kropp og person.
Grunnloven kan kun settes til side dersom det er ekstreme grunner for det.
Det er det ikke i dette tilfellet. Kun 274 mennesker har dødd av viruset. De var i snitt 85 år og 90% hadde kroniske sykdommer fra før. Det utgjør 1/5 av normale dødstall for årlig influensa.
Skadene tiltakene medfører er mye større enn verdien de tilfører samfunnet. De raserer norsk økonomi, arbeidsplasser, fritidsliv og sosialt liv og fører til konkurser, tap av arbeidsplasser, økonomi, bolig, sosialt liv, isolasjon,depresjoner og stressrelaterte sykdommer og død som muligens overgår tallene for viruset, og rammer også yngre målgrupper.
 
Unntaksloven opphørte i mai 2020.
 
Dette betyr at regjering og offentlige organer nå begår lovovertredelser mht privatlivet fred på flere områder, blant annet ved å begrense sosial omgang i hjemmet, og ved påbud om maskebruk.
 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Siw K Sommer Winther fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...