Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole

Fra 2021 er det foreslått endring i forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune. I forslaget foreslås at området Tårnåsen Nord (se kartutsnitt) skal flyttes fra Tårnåsen skolekrets til Kolbotn skolekrets. Vi er en gruppe foreldre bosatt i området Tårnåsen nord (Gydas vei, Ares vei, Vestenga), som er bekymret over konsekvensene forslaget vil ha for barna våre.

Hva betyr dette for oss:  

Barn som i dag går i barnehage på Tårnåsen, skal fra 2021 begynne på Kolbotn skole.     

Begrunnelsen for forslaget:  

Kommunen har behov for å endre på skolekretsgrensene: Sofiemyr skole er full, samtidig som det foregår omfattende boligbygging i skolekretsen. Området Ødegården må derfor flyttes fra Sofiemyr til Tårnåsen skolekrets. Da blir Tårnåsen skolekrets full. Områdene Tårnåsen nord og Nordre og Søndre skrenten foreslås derfor flyttet fra Tårnåsen til Kolbotn skolekrets, for bedre tilpasning av kapasiteten ved skolene. Kommunen at de justeringer som foreslås er mindre, og at berørte områder «like naturlig» kunne tilhørt foreslåtte skolekrets.  

Konsekvenser for barna våre:  

Mulige skoleveier fra Tårnåsen nord til Kolbotn skole er topografisk utfordrende (bratte bakker), med flere farlige krysninger av trafikkerte veier med til dels høy fart.

  • Valhallaveien vil krysses i bakken opp fra Skiveien, hvor det i rushtiden kjører 24 busser i timen, sikten er dårlig, og mange biler har høy fart. Om vinteren er det glatt, og busser og biler har store problemer med å stoppe for gangfeltet.
  • Skiveien må krysses på en trafikkert strekning, med mye tungtrafikk. Mange blir tatt når det er fartskontroller på strekningen, rett ved der barna skal krysse. Strekningen fra fotgjengerfeltet til Kleiva, der barna visstnok skal gå opp til skolen, er dårlig sikret og delvis uten fortau. Senest 22 september var det trafikkontroll på denne strekningen i Skiveien hvor det ble utstedt 15 forelegg for fart.
  • Kleiva, som barna skal gå opp fra Skiveien mot skolen, er en smal bratt bakke med dårlig belysing og ingen trafikksikring.  

Til sammenligning er dagens skolevei til Tårnåsen skole tilnærmet bilfri, uten utfordrende bakker. Barna kan tidlig begynne å gå eller sykle til skolen på egen hånd. Det er helt uaktuelt å sende barna alene på skoleveien til Kolbotn så lenge de går på barneskolen.  

Tårnåsen er et sammenhengende boligområde, og det eneste naturlige for oss som bor i området Tårnåsen nord er å orientere oss mot resten av Tårnåsen. Dette er våre turområder, det er der vi utvikler sosiale nettverk. Flesteparten av de minste barna i området går i barnehage på Tårnåsen. Disse vil miste vennene sine når de må begynne på Kolbotn skole, noe som vil gjøre overgangen fra barnehage til skole utrygg. 

Oppsummering

Forslaget legger opp til sosial ekskludering og unødvendige skiller i et ellers helhetlig og sosialt sammenhengende boligområde på Tårnåsen. Forutsetningene for en vellykket overgang mellom barnehage og skole blir redusert. Barna får en utrygg, lang og krevende skolevei.  

Hjelp oss å stoppe forslaget:   

Skriv under oppropet.

Kontakt dine politikere

Møt opp på neste møte i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo ommune.

Skriv høringssvar.

Kontakt FAU ved skoler og barnehager. (Det er kun FAU ved skolene kommunen har tenkt å invitere til høringen.) 

Bli med i facebookgruppen - «Vi som er imot flytting av skolegrensene til Kolbotn skole»: https://www.facebook.com/groups/398029824551506

 

Oppdatering 30.09.: vi er gjort oppmerksomme på at endringen gjelder barn tildelt skoleplass fra 2021. Det betyr at barn som i dag går på Tårnåsen skole vil begynne på Hellerasten ungdomsskole, ikke Ingieråsen slik det opprinnelig stod.