STOPP boligutbygging i Røkebergskauen!

I forbindelse med ny kommuneplan for Øvre Eiker (2022–2033) er det blitt foreslått at et stort område på Røkeberg i Vestfossen kan reguleres for boligbygging og gi plass til 500 (!!!) boliger.  

278335209_10159606478480874_3552979498545755417_n1.jpg

Dette vil ramme oss som allerede bor på Røkeberg og er ivrige brukere av skauen, og mange forteller at dette tar nattesøvnen fra dem. Røkeberg kultur- og naturbarnehage og Møllefossen barnehage rammes også av disse planene, for deres turområder (Engatoppen og Tumletoppen) ligger i eller tett opptil området som er foreslått for utbygging.

Det ble levert 68 signaturer fra husstander på Røkeberg på seinsommeren 2021, men da gruppa "STOPP rasering/boligutbygging i Røkebergskauen" ble opprettet på Facebook i påskeuka, viste et raskt stigende medlemstall at det er mange flere som er imot dette, og aministratorene av gruppa velger å opprette en underskriftsklampanje på nett. 

DETTE FINNER VI OSS IKKE I!

Bli med i gruppa her, men husk også å signere denne kampanjen, og dele den: https://www.facebook.com/groups/398634045411688

Det har kommet flere innsigelser under høringsprosessen, blant annet fra Statsforvalteren, Statens veivesen og Viken fylkeskommune. Det blir bl.a. sagt at det er stikk i strid med intensjonene for Buskerudbysamarbeidet, med tanke på at det vil bli ennå mer bilkjøring når nye boligfelt bygges i avstand til sentrumsområdene, det ødelegger dyrka mark, og det er fare for overvann når skauen hugges ned.

Naturvernforbundet påpeker at det innenfor det foreslåtte området lever flere truede og rødlistede arter, og uttaler:

"Dette er skog som kvalifiserer til høyeste forvaltningsprioritet. I tillegg er det blitt registrert viktige naturtyper innenfor området, inkludert truede naturtyper. Årsaken til at disse er oppført som truet er blant annet på grunn av boligutbygging og dårlige skogsertifiseringsregler. Truet natur og arter blir ikke mindre truet dersom man fortsetter å ødelegge gjenværende områder med de inngrep som er grunnen til at de er truet."

Det mange av oss finner merkelig, er at dette forslaget ble lagt fram i en periode hvor de fleste er opptatt av sommerferie, ikke av hva kommunen planlegger, og at saken derfor har gått under radaren for mange. Dersom dette var hensikten, vil vi påpeke at det er en svært ufin måte å fare fram på ovenfor egen innbyggere.

Røkebergskauen er det aller beste med å bo på Røkeberg, fred og ro og myk skaubunn bare noen steinkast unna hjemmet.  Det er medisin å komme seg opp i stillheten!

Noen vil sikkert argumentere med at det er mer skau lenger opp mot Røkebergtjenna, men et viktig poeng er jo at dette området som er foreslått for boligutbygging er relativt flatt, i motsetning til skauen som går fra parkeringsplassen ved Gommerud og opp mot tjenna.  Det er ikke alle som orker å tråkke oppover brattene til tjernet, og området på nedsida er også nærmere - og det er det som er hele poenget.

Vil Øvre Eiker kommune la økonomiske hensyn på kort sikt råde, istedetfor å tenke på oss som allerede er Øvre Eikværinger, og på naturen de og vi er satt til å forvalte og ta vare på? Hva med folkehelsa til egne innbyggere?!

Undertegnede har tråkket rundt der oppe med brodder vinteren igjennom, og gledet seg til snøen skulle gå, og at muligheten for å springe gjennom skauen på lette løpesko igjen skulle by seg.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Josefine Solbakken fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...