Stedsnavnskilt i Torpa!

STEDSNAVNSKILT I TORPA!

Torpa Bygdekvinnelag er et aktivt lag som ønsker å være med å fremme lokal identitet.

Vi ønsker å gjøre bygda bedre kjent, og i den anledning savner vi skilt med lokale stedsnavn.

Med den manglende skilting som er i dag, kan man kjøre gjennom Torpa uten å vite det. Sånt no må vi gjøre noe med!

Vi ber om at det blir satt opp blå stedsnavnskilt ved grensen mot Snertingdal, mot Lillehammer v/Storlon, på begge sider av Walhovd bru, Aust-Torpskogen, ved Grønvold bru, på Vest-Torpavegen v/Domma bru, og ved Fjellsætra på grensen mot Etnedal.

Vi har bedt om støtte til saken fra Formannskapet i Nordre Land kommune, pr brev i februar 2018, om de kunne ta de nødvendige grep for at dette kunne bli gjennomført i kommunal regi. Etter purring pr brev i september 2018, fikk vi svar 6.desember -18:

SITAT: Mange av stedsforslagene på skilting er knyttet til fylkesveger. Skilting i forbindelse med fylkesveger er veivesenet sitt ansvar. Det er også noen av stedene som er knyttet til private grunneiere. Kommunen vil undersøke med veivesenet om det er noen muligheter for skilting langs fylkesveg.
Dette er tilbakemeldingen som ble gitt i formannskapet, vi kommer tilbake da vi får svar fra veivesenet. SITAT SLUTT. 

Siden har vi ikke hørt noe mer.

Kanskje tiden nå er moden for å engasjere Torpas innbyggere?!! Vi ber derfor pent om at dere skriver under på kampanjen! Så tar vi en ny runde med den kommunale biten!

HURRA FOR Å SETTE TORPA PÅ (VEI)KARTET!!!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Torpa Bygdekvinnelag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...