Stans Spektrum

Vi krever at utbyggingen på Nidarø i Trondheim må stanses til fordel for en løsning som ivaretar bymiljøet, kulturen, idretten og messebyen.

Spektrum-fra-Ila.jpgBildet viser nye Trondheim Spektrum etter den planlagte utbyggingen. Illustrasjon: Link Arkitektur

Den 14. mars 2017 vedtok Bystyret i Trondheim med 36 mot 31 stemmer å gi klarsignal for bygging av en ny storhall på Nidarø, en verdifull grønn lunge for hele byen. Det er også et sårbart boligområde med dårlig kollektivdekning og store trafikale utfordringer. Beliggenheten i enden av en blindvei er dårlig med tanke på beredskap. Hele byen vil tape på en slik plassering av storhallen:

  • idretten får dårlig tilgjengelighet for både aktive og for publikum 
  • konsert- og messearrangører må kjøre store trailere med utstyr gjennom kun én tilførselsvei
  • beboerne på Nidarø får bomiljøet forringet
  • St. Olavs hospital får trafikk gjennom sykehusområdet som hindrer tilgjengeligheten til sykehuset
  • folk i byen som vil ha en miljøvennlig by å leve i mister verdifulle natur- og rekreasjonsområder på Nidarø

Vedtaket er beskrevet i saksfremlegget Detaljregulering av Del av Nidarø, detaljregulering, sluttbehandling Arkivsaksnr.: 14/57597 (80486/16), se Trondheim kommunes møtedokumenter 

For å signere oppropet skriver du inn navnet ditt og klikker på knappen "Signer dette oppropet"

Initiativtakere til dette oppropet er Nidarøs Venner, en tverrpolitisk aksjon for å bevare Nidarø. Se også oppropet fra kulturlivet