Stopp nedbyggingen av Vadsøskolene!

Arbeiderpartiet, sammen med de uavhengige partiene, har gått i mot Kommunedirektørens forslag til budsjett. De har i sitt forslag til budsjett/økonomiplan for 2023/25 enda en gang valgt å sende regningen for innsparinger i skolesektoren, til Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole. 

Det legges til grunn at skolene skal driftes på et minimumsnivå, og man går inn for å ha en samlet rektor for Vadsø barneskole, Vadsø ungdomsskole, Kulturskolen og Voksenpedagogisk senter(Voksenopplæringen). 

Følgende kutt er lagt inn, i tillegg til Kommunedirektørens forslag, som rammer Vadsø barneskole og ungdomsskole:

Totalt 8 lærerstillinger

1 rektorstilling

1 faglederstilling

1 fagarbeiderstilling

Videre er det fremmet muntlig forslag om at man begynner arbeider for å slå sammen Vadsø barneskole og ungdomsskole, til en felles 1-10 skole.

Nok er nok! Nå må byskolene i Vadsø slutte å ta hele regningen for innsparinger som skal gjøres innenfor skolesektoren! Politikerne må finne andre løsninger for de innsparingene som må gjøres, slik at barna våre får den skolen de fortjener.

Signer oppropet om du er imot nedbyggingen av skolene i Vadsø!

stop(2).jpg

 


Foreldre og lærere ved Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreldre og lærere ved Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...