Slå ring om Valestrand oppvekstsenter!

Ein ekstern rapport bestilt av kommunen føreslår nedlegging av skulen i Valestrand. 


Innsparingane er smular samanlikna med det tapet ei nedlegging av skulen vil medføre for bygdesamfunnet vårt. 


Skulen er sjølve livsnerven i Valestrand. Skulen har trygge, fornøgde elevar og dyktige, engasjerte lærarar. Gjennom oppvekstsenteret får barna trygge oppvekstvilkår og eit godt læringsmijø, der barn leikar saman på tvers av alder, og der oversiktlege forhold gjer at problem raskt blir fanga opp og tatt tak i. 


Skulen er ikkje berre ein viktig møteplass for heile bygda, men er òg avgjerande for tilflytting til Valestrand, og dermed avgjerande for framtida vår her. 


Ved å signere oppropet er du med på å slå ring om den viktige skulen vår!


FAU Valestrand oppvekstsenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU Valestrand oppvekstsenter kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

kysytään!-- Large modal -->