Slå ring om Heikleivveien avlastningsbolig!!

Hjelp oss å redde Heikleivveien avlastningsbolig!!!

Noen politikere tror de kan spare 2 mill på å selge Heikleivveien og flytte noen brukere til SAMBA, de fleste til Einaren avlastning og de over 17 år til en ny avdeling som skal opprettes. Det skal også bygges på et tilbygg med 2 rom på Einaren.

Heikleivveien er en liten og trygg bolig, med stabilt personale som har høy kompetanse i forhold tilsine brukere. Boligen har også gode hjelpemidler.

Mange av barna som har avlastning i Heikleivveien vil ikke kunne fungere godt i en bolig med mange andre svært ulike brukere. Det vil også bli veldig mye personal å forholde seg til; noe som vil skape utrygghet.

Det er ikke så veldig lenge siden det skulle være slutt på store institusjoner. Nå ser det ut som kommunen går mange skritt tilbake for å spare noen få kroner.

Et konkret budsjett om kommunen faktisk sparer penger på dette forslaget er ikke lagt frem. Dette forslaget er ikke regnet på økonomisk. Slik det ser ut med tanke på utgifter i forhold til utbygging og nyetableringer så kommer ikke kommunen til å spare noen økonomisk på dette forslaget.

Foreldrene føler de har fått dårlig/ mangelfull informasjon og de ansatte at ikke de er blitt hørt.

Det er lagt opp til at dette skal skje svært raskt og det synes som at svært lite kan være på plass av nyetableringer, utbygging for å få plass til alle og evt ombygginger for å kunne skjerme brukere.

Vi trenger DIN støtte!!

DET HASTER!!!!

Saken skal opp igjen i bystyret 10.12. så VÆR SÅ SNILL å signer og del, del, del!!!