Skolevei Hestnes - Rundevoll

Dette gjelder først og fremst foresatte til barn i 2.-4.klasse på Rundevoll skole, som er de som tidligere fikk dekket skoleskyss fra Hestnes og ikke har det lenger. 

Vi ønsker at kommunen tar en ny vurdering av om disse barna kan få dekket skoleskyss, da det for de fleste foreldre ikke føles som de har annet alternativ enn å kjøre barna til og fra skolen, eller selv bekoste buss til dem pga skoleveien er vanskelig. 

For mange av elevene (og foreldre) oppleves skoleveien som for lang og tung for at barna skal gå til skolen. Store deler av veien er i oppoverbakke, og for de yngste blir det for drygt og tidkrevende å gå opp. I overkant av 2 km skolevei føles ganske annerledes i omtrent bare oppoverbakke, kontra store deler på flat mark. 

Et fåtall av barna opp til 4.klasse sykler til skolen. Det er imidlertid mange dette ikke er et alternativ for. Trygg trafikk anbefaler heller ikke at barn sykler alene der hvor det er biler eller annen trafikk før 10-års alder. 

For flere av barna oppleves skoleveien som utrygg/skummel. Det er ikke bebyggelse langs hele den nye veien, og relativt lite trafikk, slik at for barna føles det som å gå et langt strekke langs en mørklagt skog i vinterhalvåret. At det i lengre perioder har vært defekte gatelys hjelper heller ikke på, da barna har opplevd at det er «helt mørkt» den nye veien. Kirkegården er også for noen skummel nok til at de ikke synes det er greit å gå forbi der, særlig i mørket.

Mange av disse barna går også på SFO, og er ellers også mye ute i skoletiden. Dette krever ofte en del ekstra skiftetøy, regntøy og støvler som ofte blir vått/skittent og må hjem, og det oppleves som uoverkommelig å dra på dette til og fra skolen den lange veien i tillegg til ryggsekk.

Slik det har vært i høst og vinter, har som nevnt svært mange Hestnes-barn blitt kjørt til skolen. Både ut fra et trafikksikkerhets- og et miljøperspektiv er dette uheldig, veid opp mot at de fleste av disse barna tok bussen tidligere, og bussen kjører fortsatt til og fra Hestnes likevel.

Skoleveiens lengde (ca. 2 km) er kanskje isolert sett overkommelig, men pga hvordan skoleveien oppleves for barna, ber vi om at kommunen kan ta en ny vurdering på om veien er særlig «vanskelig eller krevende» sett med en 7-, 8- eller 9-årings øyne. Den oppleves iallfall ikke som trygg og grei for de fleste av de yngste barna i Hestnes i dag.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Helene Voilås fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...