Nei til utviding av Ristesundsanden naturreservat

Kommentarer

#1

Sterkt uenig i at heile standlinja i Ristesund vert naturreservat .

Møyfrid Ristesund (Kvamsøy, 2023-09-06)

#3

Vi ikkje treng meir freding.

Jørgen Ristesund (Kvamsøy, 2023-09-06)

#12

Er mot utvida freding av Ristesundsanden

Jon Magnus Kårstad (Kvamsøya, 2023-09-06)

#15

Allerede nok verna, stopp taretråling for å verne sanddynene

Jan Petter Skarmyr (Kvamsøy, 2023-09-06)

#19

Jeg signerer fordi jeg bor rett ved sanden som er planlagt vernet, og vet at vi er et alvorlig lite antall menneske som bruker området - uansett sesong. Det hender seg at jeg rusler ned for å bade i 11-tiden sammen med en venninne de dager det ikke regner sidelangs og blåser samtidig. Vi ligger der i 5-10 minutt og ser ut i horisonten og er skjønt enige om at vi er heldige som kan nyte dette hver dag. Iblant ser vi finnene av noen niser lenger ute, eller en oter som haster over dyrkamarka. Havørn er heller ikke et uvanlig skue. Selv om
det moderne samfunnet gjerne vil ha oss til å tro noe annet, ER mennesker er også natur. Og vi bør ikke fremmedgjøres mot den med mindre det faktisk er fare for at vi ødelegger den. Noe det overhodet ikke er tegn til i Ristesund! Jeg stemmer heller for at vi får lov å knytte oss sterkere til den ved å bade året rundt, sprade barføtt i duggfriskt gress og lytte til det fantastiske dyrelivet. Da kan vi virkelig snakke om å bli motivert til å ikke gjøre rovdrift på naturen her. Ydmyk hilsen, Anna-Ma

Anna-Ma Ristesund (Ristesundvegen 377, 2023-09-06)

#20

Storebåra bestemmer , derfor berre tull

Jarle Støylen (Kvamsøy, 2023-09-06)

#21

Dette er et inngrep i privat eiendom som kun medfører negative konsekvenser. Det kjem ingenting positivt utav ei slik freding.

Gjermund Bringsvor (Sandshamn, 2023-09-06)

#23

Fullstendig vanvittig verneforslag som ligg langt nok vekke fra Molde

Helge Kvamme (Ulsteinvik, 2023-09-06)

#24

Er imot utviding.

Reidar Kvamme (Kvamsøy, 2023-09-06)

#29

Ristesundsanden har eksistert i uminnelige tider i godt samspel med folk. Ingen har interesse av å endre på dette, og både sanden og folket vil klar seg best utan vern frå styresmaktene.

Frode Bringsvor (Sandshamn , 2023-09-06)

#31

Øyane i Sande er sterkt belasta med vernetiltak, og dette tiltaket er helt unødvendig. Det er typisk at slike tiltak vert fremma der en møter minst motstand.

Helge Støylen (Gurskøy, 2023-09-06)

#35

Mine venner ikke skal forlore sin eiendom

Joakim Jensen (Rydal, 2023-09-06)

#39

Dette er eit typisk døme på tøv! Ei slik verning er heilt unødvendig og er misbruk av ressurser i tillegg til eit overgrep mot dei som er grunneigarar og brukarar av området. Vi treng ikkje meir vern på øyane i Sande. Vi treng å få vere I fred!

Kjerstin Sande (Sandshamn, 2023-09-07)

#48

Det er nok freding no.

Nina Rusten Sande (6089 Sandshamn, 2023-09-07)

#49

Min familie kjem fra Ristesund
De som bor der er avhengig av å kunne bruke plassen, slik det har vore I mange generasjoner.

Tor Aahjem (Vestnes , 2023-09-07)

#50

Dette er rett og slett tøv.

Odd Sande (Sandshamn, 2023-09-07)

#52

Nok freda her ute no.

Jostein Korsnes (Kvamsøy, 2023-09-07)

#59

Kartlegging er bra. Resten ordner naturen og brukere selv.

Bjørn Thore Hansen (Sandshamn , 2023-09-07)

#61

Eg synes det er trenges ikkje å frede stranda på ein plass der nesten ikkje bur folk. Folk må få lov å bruke stranda som de har gjort det som før.

Philippina Reijnhout (Kvamsøy, 2023-09-07)

#64

Jeg synst at det er bra nok som det er per dato.

Willem Runia (Kvamsøya , 2023-09-07)

#66

Har ei hytte som ligger ca 80 meter frå dagens vernesone. Vi benytter m.a. strandsona som i dag ikkje ligger under vernesona, til å ta på land både båtar og flytebryggene. Heilt håpløst at ein nå vil utvide vernet i ei så fin strandsone og areal, og der den reelle grunnen berre er at fylket skal ha fått i oppdrag om å finne fleire m2/km2 å verne.
Håper virkelig at grunneigarar- naboar- brukarar- politikarar m.fl. i fellesskap klarer å stoppe den foreslåtte utvidinga av vernet i Ristesund.

Osvald Ristesund (Fosnavåg, 2023-09-07)

#67

Bøndene bør få bruke strandsona og ivareta den slik dei alltid har gjort

Leif Vonheim (Kvamsøy, 2023-09-07)

#73

Eg ser inga hensikt i verning av område som endrar seg heile året etter vêr og vind. Det er ikkje eit område som er trua av ferdsel eller andre ytre faktorar anna enn naturen sjølv.

Carina Aslaug Vonheim (Ålesund, 2023-09-07)

#76

For, grunneigarane veit kva som trengs i det aktuelle område.Eg støttar dei.

Irene Bugge (Sandnes, 2023-09-07)

#77

Fødd og oppvaksen i Ristasund. Kvifor verne noko som ikkje treng vern - berre for å gjere det vanskeleg for dei få som fortsett bur der?

Per Karstad (Lillestrøm, 2023-09-07)

#79

Vil beholde strandlinja som den er. Nok freding i ristesundsanden

Bjørn Kårstad (Oslo, 2023-09-07)

#85

Dette virkar være stærkt overdrevet for vern av stranda

Arve Myklebust (Volda , 2023-09-07)

#86

Eg er sterkt i mot!

Elsa Debess Kaarstad (Ulsteinvik, 2023-09-07)

#89

Jeg støtter det grunneierne initiativtakerne skriver i oppropet.

Maria Debess (Vigra, 2023-09-07)

#91

En utvidelse av reservatet på Ristesundssanden vil forringe bo- og livskvalitet for innbyggerne på Kvamsøy.
En utvikling av potensielle levebrød f eks innen turisme vil bli umulig, og således skape fraflytting fra øya.

Jannecke Slettestøl (Bergen, 2023-09-07)

#96

Utviding er ikkje naudsamt.

Kjell Asbjørn Holen (Sørbrandal , 2023-09-07)

#105

Naturen har frå før makta over området, som no ønskes verna. Lokale reguleringsplaner verner resten. Ytterlegare vern reduserer bu- og driftslyst til fastbuane på Kvamsøy.

Kim Thorup (Kvamsøya, 2023-09-08)

#107

Fordi dette er reinspikka galskap.

Atle Rusten (Sandshamn, 2023-09-08)

#110

Det vil forringe bruken av friluftsområdet.

Kari Grete Djupvik (6087 KVAMSØY, 2023-09-08)

#113

Jeg har sterk tilhørighet til Øyen, og mener verning av dette området er et urimelig inngrep.

Kjell Askvik (Bergen, 2023-09-08)

#115

Eg signerer fordi eg ikkje synest naturreservatet bør utvidast. Det går alt for mykje utover alle som vil nytte og ferdast på området.

Marita Skarmyr Beitveit (Kvamsøy, 2023-09-08)

#116

Ønsker ei levende bygd i Ristesund

Carina Kolnes (Ørje, 2023-09-09)

#118

Området har vært brukt og skjøttet på samme måte som no i hundrevis av år. Grunneiere og allmenheten kan og føler ansvar for å ta vare på strandsone, fugl og dyreliv og planteliv!

Harald Sørdal (Ålesund, 2023-09-09)

#119

Enda mer vern er bare tull. Endrer ingenting. Eneste man endrer er mer fraflytting fra øya og mindre besøk/turisme. Som nevnt så er det naturens krefter som rår her. Ikke mennsket.

Jan-Egil Skalstad (Ålesund , 2023-09-09)

#121

Jeg vil at området skal kunne brukes som i dag, uten hverken nedbygging komersiellt eller total verning.

Jørn Steinnes (Kvamsøy, 2023-09-09)

#125

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker at stranden skal bli naturreservat.

Hanne Regine Sørdal (Ålesund, 2023-09-09)

#127

Det virker riktig

Henrik Askvik (Oslo, 2023-09-09)

#128

Ristesund sanden er passet godt på og er i de beste hender, så utvidet område er derfor både unødvendig og samtidig en overreaksjon mot privatpersoner/ grunneiere i Ristesund.

Ivar Arne Kvamme (Ålesund, 2023-09-09)

#130

Altfor mykje freding i vårt område. Velger freding hos oss pga lite folk, å det er feil!

Roar Ristesund (Kvamsøy, 2023-09-09)

#137

Stopp å ta fra de små. Det har allerede tatt lillefingeren. Behøver ikke ta hele hånden.

Petter Gunnarstein (Kvamsøy , 2023-09-09)

#138

Ønsker ikkje freding av Ristesundsanden.

Petra Riste Synnes (Vigra, 2023-09-09)

#139

Det er galskap å frede bare for å frede

Markus Flatøy (Sandshamn , 2023-09-10)

#149

Dette er bare tull å verne enda mere, enn det som alt er verna. Vi vil at folk skal få bo på øya, og bruke naturen.

Marit Nordby Kvamme (Kvamsøy, 2023-09-10)

#150

Mot utviding

Karin Sofie Brekke Larsen (Rykkinn, 2023-09-10)

#153

Nokk fredning på Kvamsøy

Kenneth Beitveit (Myrdalen 48, 2023-09-10)

#158

Bevare reistesundsanden, reservat

Litz Forcella (Oslo, 2023-09-11)

#163

Det gjev ingen meining i å frede dette området - ikkje i det heile tatt. Og, skal ein få gehør i å frede område som faktisk kanskje kan trenge å verte freda, so kan ikkje etatane velge å bruke tid, pengar og pondus/ressursar på slike saker … eg meinar å huske eit eventyr der det vart ropt ulv, ulv litt for mange gongar…

Tor Rasmus Kvamme (Horten/Rada, 2023-09-11)

#167

Det er naudsynt med tilgang til friområde der ein fritt kan ferdast og finne roa til rekreasjon og leik, utan og måtte take omsyn til ytterlegare forbod og regelverk i eit elles hektisk og regulert samfunn. Sjølvsagt må ein ferdast varsamt og praktisere mest mogleg sporfri ferdsel.

Chris Walstad Ristesund (Tromsø/Kvamsøy, 2023-09-14)

#168

Treng ikkje meir freding her i Ristesundet. Her lever folk og dyr ilag på ein utmerket måte. 🫶

Janfrid Ristesund (Kvamsøy, 2023-09-15)

#171

Mot meir freding

Ansgar-Åge Vestnes (Kvamsøy , 2023-09-19)

#174

Det ligg mykje god folkehelse og rekreasjon for barn og vaksne å ha fri tilgong til ein slik nydeleg plass!!

Skarmyr Perdis (Åram , 2023-09-19)

#176

Nei til utviding av Ristesundsanden naturreservat.

Hege Kristin Kvamme (Ålesund , 2023-09-19)

#180

Nok er nok

Otto johann Brekke (Sandnes, 2023-09-20)

#183

Dette er helt idioti og overformynderi.

Liv Eriksen (Hakadal, 2023-09-20)

#184

fordi eg er usamd i Statsforvaltaren sitt syn

Marit Kvamme (Ålesund, 2023-09-20)

#191

Nok er nok

Andre Leikanger (Larsnes, 2023-09-20)

#199

Bruken og tilgangen til Ristesund stranden må ikke begrenses.

Normann Christensen (Holmestrand , 2023-09-21)

#200

Dette er galskap

Håvar Nystøyl (Langevåg/Hakallestranda/Kvamsøy, 2023-09-21)