Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov

Kommentarer

#5

Det er for dårlig infrastruktur på Mortensrud til at det tåler nok en utbygging

Anette Åkre (Oslo, 2023-09-02)

#7

Frode imponerte

Simab Ghazanfar (Oslo, 2023-09-02)

#8

Popaaaaaa

Ayat Ghazanfar (Oslo, 2023-09-02)

#9

Støtter oppropet 100%

Audun Halset (Oslo, 2023-09-02)

#11

En venn ba meg

Anniken Huse (Oslo, 2023-09-02)

#12

Nå er siste mulighet å lage tilstrekkelig store anlegg. Hør på idrettslaget som vet hvor skoen trykker.

Kyrre Alvær (Oslo, 2023-09-02)

#20

Jeg bor her og ser de potensielle problemer som lurer i kjølvannet av slik hensynsløs utbygging.

Iver Gård (Oslo, 2023-09-02)

#28

Programmet er usosialt

Halvor Nordeng (Mortensrud, 2023-09-03)

#44

Vi trenger en bedre sammensetning av boliger på Mortensrud

Per Kristian Sbertoli (Oslo, 2023-09-03)

#52

Mortensrud og Bjørndal trenger bedre offentlig kommunikasjon til byen før de i det hele tatt vurderer videre utbygging. Vi skulle hatt tilgang til Blixtunellen fra Bjørndal i det minste

Anne Birgit Bekkan (1274 Oslo, 2023-09-05)

#54

Stopp utbygning boliger!

Daniela Roos (Vinterbro, 2023-09-09)

#57

Jeg er opptatt av godt oppvekstmiljø. Har bod her siden 1986 og opplevd hva godt oppvekstmiljø betyr. Ingen høye blokker passer inn i dette.

Erik Luthman (Mortensrud, 2023-09-10)

#67

Jeg er enig i bekymringane som kommer fram i oppropet.

Asbjørn Hamre (Mortensrud, 2023-09-10)

#75

Jeg bor her.

Brita Røvær (Mortensrud , 2023-09-11)

#84

Ønsker IKKE flere høyblokker på Mortensrud da det er nok høyblokker her i området. Det trengs variert bebyggelse og flere rekkehus og ikke minst sosiale soner og møteplasser for uorganisert fritidsaktivitet.

Hans Petter Myrlie-Bjørn (Oslo, 2023-09-13)

#97

Jeg bryr meg om fremtiden til og miljøet på Mortensrud, og er enig i at planforslagene ikke tar hensyn til at det bor mennesker her som skal trives og ha gode levekår.
Bevaring av natur er i tillegg bra for både miljø, folk, dyr og drenering.

Lois Rabe (Mortensrud, Oslo, 2023-09-13)

#100

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Mortensrud skal forbli et godt sted å bo og vokse opp.

Ingvild Aatlo (OSLO, 2023-09-13)

#108

Jeg signerer fordi beboerne her på Mortensrud må bli hørt. Vi har allerede mange ungdommer og barn som bor trangt med storfamilien; og som detter utenfor det sosiale samfunnet. Skoler og bhg er ikke dimensjonert for flere innbyggere her; høyblokk med små leiligheter innebærer nye småbarnsfamilier som har et godt apparat til å følges opp. Per nå har vi ikke godt nok apparat for de som allerede er her.

Sumita Dey (Oslo, 2023-09-13)

#109

Ønsker å verne om nærmiljøet og eksisterende bebyggelse

Trude Spant Skorven (Oslo, 2023-09-13)

#110

Jeg bor på Mortensrud og jeg bryr meg hvordan blir lokalmiljøet i fremtiden for meg og familien min.

Jeinender Prasher (Oslo, 2023-09-13)

#112

Dette er en stor og komplisert utbygging. Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming slik at det er mulig å ivareta viktige hensyn for området som helhet. Med en stykkevis og delt tilnærming forsvinner muligheten til å skape noe helhetlig.

Kaare Seeberg Sidselrud (Oslo, 2023-09-13)

#118

Først og fremst grunnet bekymringen for de få områdene med nærskog vi har. Dessuten trenger vi å forbedre social infrastruktur og bomiljø på en bedre måte.

Lena Hanssen (Mortensrud, 2023-09-13)

#119

fordi, mortensrud ttenger luft og natur, ikke tettere og mer. det er et belastet område

ingvill kerob (oslo, 2023-09-13)

#123

Jeg signerer fordi jeg ønsker at Mortensrud skal bli et bra sted å bo med sosiale møteplasser, både for yngre og eldre.

Marit Langsbakken (Oslo, 2023-09-13)

#128

Dette er en viktig sak for vårt område.

Ole Odegard (Oslo, 2023-09-13)

#129

Det de sa!

Katrine Kjøde (Mortensrud, 2023-09-13)

#133

Eg har familie , barnebarn som bur der

Pernille Breivik Myrlie (6060 Hareid, 2023-09-13)

#139

Det trengs gode uteområder og variert bebyggelse. Ikke mest mulig folk på minst mulig plass som ofte gor dårlig bomiljø. Tenk på beboerne og ikke max fortjenest for utbyggere.

Siri Abrahamsen (Oslo, 2023-09-13)

#145

Det er ikke heldig med fortetning i området på Mortensrud som har størst utfordringer i forhold til kriminalitet og integrering.
Ellers er jeg enig i det som kommer fram i oppropet og politiets notat.

Åsmund Gulliksen (Oslo, 2023-09-13)

#146

Det er viktig å beholde naturområder i nærmiljøet

Bente Frøhne (Oslo, 2023-09-13)

#150

UTBYGGINGSFELTENE PÅ MORTENSRUD MÅ SES I SAMMENHENG OG DEKKE OMRÅDETS BEHOV. FORTETTING AV BOLIGER VED KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PÅ MORTENSRUD KAN IKKE SKJE PÅ BEKOSTNING AV NATUR, BEHOV FOR SOSIAL INFRASTRUKTUR OG ET GODT BO- OG OPPVEKSTMILJØ

Silje Havnegjerde (Mortensrud , 2023-09-14)

#153

Det siste Mortensrud trenger er flere små leiligheter!

Ina Bekkevold-Jernberg (Oslo, 2023-09-14)

#156

Jeg bor på mortensrud og er svært bekymret for konsekvensene av denne utbyggingen. Vi trenger ikke flere blokker og leiligheter i den flotte skogen vår.

Trude Wille (Oslo, 2023-09-14)

#157

Budskapet i oppropet er viktig for Mortensruds framtid.

Marte Lillehagen Garnes (Oslo, 2023-09-14)

#161

Jeg signerer fordi jeg ønsker at politikerne skal gjøre en vurdering av de totale boforholdene og bomiljøet på Mortensrud før videre utbyggelse av nye boligfelt i Gamle Bygdevei.

Lina Bjelland (Mortensrud, 2023-09-14)

#164

Jeg er bekymret for at rask befolkningsvekst gjennom boligblokker vil forårsake mange sosiale problemer i et området som er allerede preget av kriminalitet og integreringsutfordringer.

Carmel Stelzner (Oslo, 2023-09-14)

#165

Er imot mer utbygging på Mortensrud

Sondre Svartdal (Oslo, 2023-09-14)

#170

.

Catrine Johansen (Oslo, 2023-09-14)

#171

Jeg vil ha utbygging tilpasset befolkningen som allerede bor her! Så gi oss heller nok fremtidige fotballbaner, kanseller råkjøret av trangbodde blokker og unødvendig fortetting og ta hensyn til beboere som vil ha en fortsatt fremtidig trygg plass å bo! Hør på anbefalinger fra politiet og la Mortensrud stråle som den sola som alltid treffer den!

Olav Hynnekleiv (Oslo, 2023-09-14)

#173

Jeg er i mot mer blokkutbyggelse på Mortensrud.

Christin Wangensteen (Oslo, 2023-09-14)

#178

Livskvalitet henger sammen med bokvalitet. Vi trenger alle lys/gode solforhold i boligen, gode uterom, tilgang til natur osv. Og vi trenger arkitektur som faller harmonisk inn i nærmiljøet og som gir oss god energi!

Hilde Charlotte Mørland (Oslo, 2023-09-14)

#183

Jeg har fått inntrykk av at det er mange unge som ikke har noe sted å være etter skoletid fordi de bor trangt hjemme. Dette kan føre til gjengkriminalitet eller « bare» generell vantrivsel som ingen har godt av. Ikke alle unge spiller fotball …

Tone Tone Roksand (Oslo, 2023-09-14)

#193

Jeg har Sundt bondevett

Andreas Baksaas (Mortensrud, 2023-09-15)

#194

Flyttet til Mortensrud i 1989 og har fulgt utviklingen på nært hold på godt og vondt. Skremmende og se hvor fort utviklingen har gått i feil retning. Støtter dette oppropet fullt ut og politiets anbefalinger. Vi må ha trygge oppvekstvilkår for barn og unge og at vi som blir eldre kan føle oss trygge i nærmiljøet vårt.

Unnivi Baksaas (Mortensrud, 2023-09-15)

#196

Utbyggingsfeltene på Mortensrud tar ikke hensyn til lokalbefolkningen. Om disse planene blir utført mister vi mye av de få skogsområdene vi har igjen.

Kaya Baksaas (Oslo, 2023-09-15)

#199

Jeg bor i Lofsrudhøgda, gjort det i 23 år, og oppvokst på Søndre Dal.

Vidar Simensen (oslo, 2023-09-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...