Bevar Ålfjordens perle

Kommentarer

#2

Eg signerer fordi slik gigantindustri ikkje høyrer heime i den vesle, fredelege, naturskjøne bygda/fjorden kor kommunen har heia fram hyttebygging og turisme. I løpet av siste år har allereie 300m urørt sjølinje/45 dekar blitt sprengt ut/industrialisert ved utvidinga av Bremnes Seashore sitt anlegg litt lenger inn i fjorden.

Jon Magne Svendsbøe (Vikebygd, 2023-08-04)

#3

For å bevare Ålfjordens perle!

Katharina Sivertsen Ueland (Vikebygd, 2023-08-04)

#4

Prosjektet bli altfor stort for ei lita bygd som Vikebygd. Dette vil ikke gi tilflytting til bygda heller tvertimot. Prosjektet vil og ødelegge den fine naturen vi har. Er svært skeptisk til støy og støv som Prosjektet medfører og det er jeg redd for ikke kun blir under utbygging.

Siv Bente Amundsen Larsen (Vikebygd , 2023-08-04)

#5

Dette prosjektet passer ikke til ålfjordens perle

.Martin Larsen (Vikebygd , 2023-08-04)

#6

For stort og uoversiktlig prosjekt der de viktigste negative konsekvenser aldri kommer frem for allmenheten før det er bygd ut. Akkurat som vindturbiner til lands, der bl.a. naboer taper minst 30% av eiendomsverdiene sine. En stor risiko å ta for den flotte bygda.

Jens Bjordal (Vikebygd , 2023-08-04)

#11

Jeg signerer for at dette er ett luftslott, Norge som nasjon har IKKE behov for vindkraften som de nå lanserer. Det er resten av Europa som har behov for kraft. Land som har behov for energi må sørge for seg selv.- Når det gjelder lokalt så skal vi jobbe imot dette på alle plan. Ser for meg at dette kun er en anledning for Westcon til å laget seg mye større industriområde som er betalt av statlige vindsubsidier- Se hvordan det ser ut i Ølensvåg.. Vi skal ikke la Ålfjorden bli en industrislum-- At de har fått godkjent Ålfjorden som mellomlagringsplass for ferdig produserte fundamenter, vil også bety at når dette vindkraft luftslottet er over, ja da vil Ålfjorden ligge full av flyterigger. Jeg stiller som 1.kandidat for Norgesdemokratene i Vindafjord 2023, og dette er min hjertesak!!

Trond Gunnar Christiansen (Vikebygd, 2023-08-04)

#18

Er enig med alt Hans Olaf skriver

Randi Torunn Gausvik (Vikebygd, 2023-08-04)

#25

Jeg er i mot vindkraft

Monica Nordskog (Karmøy, 2023-08-04)

#31

Jeg ønsker å ta vare på den vakre bygda vår, slik den er. Vi klarer oss godt uten svære betongklosser som forsøpler fjorden vår. Og store inngrep i den flotte naturen vi har her.

Karsten Veastad (Vikebygd, 2023-08-04)

#33

Er oppvokst og har bodd store deler av livet i Vikebygd. Ønsker at bygdas flotte natur og dyreliv - både på land og på sjø - skal bevares og beskyttes mot industri og vandalisering av naturområder/kulturlandskap.

Tindeland Elisabeth (Haugesund , 2023-08-04)

#34

Eg vil bevare naturen, roen som er i vikebygd. Som skjoldabu vil eg heller ikkje ha økning i storbiltransport og generell trafikk. Vikevegen er for smal. Vil også ha ein rein ålfjord.

Monica Handeland (Skjold, 2023-08-04)

#36

Jeg signerer for at demokrati skal bestå. Naturen skal få leve. Nei til overkjøring av ei lita bygd.

Janne Alne (Hosle, 2023-08-04)

#37

Jeg er sterkt imot at industriområdet på Dommersnes utvides og tilrettelegges for vindkraftindustri. Fordi dette vil gi store visuelle inngrep både sett på nært hold og på avstand, samt vill gi store støyplager hele døgnet.

May Britt Vikingstad (Vikebygd, 2023-08-04)

#40

Ønsker at Vikebygd skal fortsette å være den fine bygda som me har. Og at den fine fjorden vår får være sånn den er uberørt av kjemikalier og andre ting som kommer.

Gunbjørg Tyssebotn (Vikebygd , 2023-08-04)

#44

Jeg er enig

Tove Fure (Skjoldastraumen, 2023-08-04)

#45

Jeg signerer for og bevare natur og roen i Vikebygd. Med så mye utbygging blir det og enormt med støy og tungtrafikk på vikevegen.

Tom Arvid Bongon-Pedersen (Skjold, 2023-08-04)

#51

Jeg mener vi skal hegne om vakre, naturskjønne og fredelige Vikebygd. Verdier som blir stadig sjeldnere - for hytteeiere, fastboende og tilreisende.

Bergitte Andersen (Vikebygd , 2023-08-04)

#53

Jeg ønsker ikke denne utbyggingen, som vil bety en rasering av store deler av bygda uten at bygda vil få noe igjen, hverken i form av tilflytting eller arbeidsplasser.
Dessuten er havvind i ferd med å bli erstattet av andre energiformer slik at utbyggingen/raseringen kan være helt forgjeves og unødvendig.
Det må finnes andre måter å utvikle bygda på.

Rebekka Alne (Vikebygd, 2023-08-04)

#59

Det er eir for stort og irreversibelt innhogg i naturen som blir forsøkt tvinga på bygda utan folkets velsigning

Håvard Tveit (Vikebygd, 2023-08-04)

#63

Vil ikke at bygda og sjølivet skal bli ødelagt

Eva Dommersnes (Vikebygd, 2023-08-04)

#70

Jeg signerer fordi dette prosjektet innebærer store inngrep i natur. Vindafjord kommune bør bevare og forvalte naturmangfoldet vårt på en fornuftig måte. Med dette prosjektet gjør de det motsatte.

Jorunn Kvamme (Vikebygd, 2023-08-04)

#73

Vikebygd må skånes for et slikt inngrep! Når vi dessuten ser hvilke statlige subsidierer som vil kreves for å produsere energi fra havvindmøller + løpende vedlikeholdskostnader som ser ut til å være underestimerte, så må vi stille spørsmål ved den økonomiske og miljømessige bærekraften til denne energiproduksjonen. Samtidig vil sannsynligvis modulbasert kjernekraft seile opp som et reelt alternativ innen relativt få år. Da kan vi sitte tilbake med et irreversibelt gigantisk naturinngrep i denne vakre bygda.

Bjørn Røvær (Vikebygd, 2023-08-04)

#77

Ålfjorden har blitt «ødelagt» nok med høyspentmaster, fiskeoppdrett og industri.

Hilde Tjoflot (Sveio, 2023-08-04)

#78

Er i mot utbygging

Elisabeth B. Trovåg (Vikebygd, 2023-08-04)

#81

Jeg signerer fordi vindkraft er et blindspor og vil gi milliarder i tap og bety slutten på velferdssamfunnet

Ingvard Frøyland (Vikebygd, 2023-08-04)

#84

Vil ikke ha dette i ålfjorden

Kjell david Aase (Skjold, 2023-08-04)

#90

Eg signerer fordi dette er eit overtramp mot både folk og natur i bygda Vikebygd.
Eit inngrep med så store dimensjonar at det vil endra ein stor del av bygda, og det ho er både for oss som bur her, men og for andre på haugalandet.

Lene Skartland (Vikebygd, 2023-08-04)

#91

Eg ynskjer ikkje eit så stort prosjekt i bygda. I staden for tilflytting er eg redd for at folk heller vil rømme herifrå.

Anne Wenche Vik (Vikebygd, 2023-08-04)

#95

Vindturbiner er økonomisk og energiteknisk nonsens.

Sonja Rutten (Vikebygd, 2023-08-04)

#98

Eg signerer fordi eg framdeles ønsker at det skal være aktraktivt å bu i Vikebygd og på Sveio siden av Ålfjorden

Kristin ove Skare (OA, 2023-08-04)

#102

Eg vil bevare naturen , kulturlandskapet og roen i Vikebygd!

Susanne Dommersnes (Vikebygd, 2023-08-04)

#106

Jeg flyttet fra tettbebyggelse og til Vikebygd da det er et perle av et sted, stille og rolig. Et prosjekt og industri som dette ødelegger en av hovedgrunnene for min tilflytting.

Jeanette Ødegård (Vikebygd, 2023-08-05)

#109

Enorme inngrep i naturen forringer bygda

Karen Regine Sandvig (Vikebygd, 2023-08-05)

#112

Ynskjer ikkje at mitt nærområde skal raserast av tungindustri.

Vidar Rullestad (Vikebygd , 2023-08-05)

#115

Ett prosjekt med flere ulemper enn fordeler for bygda!

Olav Søndenå (Vikebygd, 2023-08-05)

#116

Jeg er imot slikt stort industrifelt i denne lille fine bygda og jeg tenker også på de fastboende som får dette så veldig nærme seg.

Irene Baug (Vikebygd, 2023-08-05)

#118

Tror ikkje dette vil gagne den fine bygda vår på ein positiv måte.

Cathrine Tindeland (Vikebygd , 2023-08-05)

#122

For stort inngrep i naturen! Vil bevare bygda som den er.

Odd Aursland (Vikebygd, 2023-08-05)

#126

Jeg ønsker å beholde naturen, kulturlandskapet og artsmangfoldet

Isak Birkeland (Vikebygd, 2023-08-05)

#128

Jeg har hytte på Dommersnes og vil i stor grad bli berørt av utbygging av industriområdet. Vikebygd vil ikke lenger være det ferieparadiset det er i dag.

Bjørg Jølbo (Vikebygd, 2023-08-05)

#129

Har hytte i Ålfjorden.

Hilde Vethe Styve (Evanger, 2023-08-05)

#130

Vi ferierer hvert år i Vikebygd. Etter å ha sett på den gigantiske prosjektet og den omveltning/innvirkning prosjektet har på området, er vårt syn som følger. Prosjektet vil ødelegge store deler av det fredlige og flotte stedet «Vikebygd» i form av støy, nedbyggende av natur, og en trafikk mengde som i sum er en miljø katastrofe for de fastboende og feriefolk.

Kjartan Kronstad (Vikebygd, 2023-08-05)

#138

Jeg signerer fordi jeg er i mot.
4R99

Unny Norma Åsheim (Moss, 2023-08-05)

#144

Jeg ønsker ikke denne i industrien i bygda!

Lisa Marie Isaksen (Vikebygd, 2023-08-05)

#147

Kommunen burde høre på folket.

Håvard Larsen (Vikebygd, 2023-08-05)

#148

Jeg ferierer i Vikebygd hver sommer pga. stillheten, roen og naturen der.

Liv Svendsbøe (Oslo, 2023-08-05)

#153

Jeg er i mot industri utbyggingen i Vikebygd

Kristin Helen Lindtner (Vikebygd , 2023-08-05)

#154

Bevare bygda mest mulig slik den er i dag.

Anne Heidi Vaka (Haugesund, 2023-08-05)

#155

Jeg signerer fordi jeg er glad i naturen, og synes vi skal begynne å ta vare på den!

Monica Miljeteig (Haugesund , 2023-08-05)

#156

Dette prosjektet er ikke til bygdas beste, tvert i mot. Håper kommunen endrer holdning til dette

Sverre Hovland (Vikebygd, 2023-08-05)

#158

Dette er altfor stort!

Bjørn Gjerde (Vikebygd, 2023-08-05)

#160

Jeg ønsker ikke gigant industri til vakre Vikebygd.

Tove Larsen (Vikebygd, 2023-08-05)

#161

Jeg er imot utbyggingen på dommarsnes. Mener dette prosjektet er altfor inngripende i naturen. Ønsker ikke dette for bygda.

Tone Bakkevig Grette (Haugesund, 2023-08-05)

#168

Vikebygd er hjembygda mi.

Elin Steinsland (Haugesund , 2023-08-05)

#169

La Ålfjordens perle leve

Arild Orgland (Vikebygd, 2023-08-05)

#173

Eg har gått i fjella i Vikebygd og heile Vindafjord kommune i mange år og er utrulig glad i naturen. Bevar den!!

Elin Magdalena Mæland (Kolnes, 2023-08-06)

#175

Jeg er imot denne bruken av Dommersnes

Birgitte Benthien (Vikebygd, 2023-08-06)

#178

Jeg signerer fordi naturen i og rund ålsfjorden er av særskilt interesse å bevare for kommende generasjoner

Heine Vestvik (Vikebygd , 2023-08-06)

#181

Nei til prosjektet på Dommernes - ødelegger for miljø og natur

Reidun Tønnesen (Vikebygd, 2023-08-06)

#182

Eg signerer fordi Vikebygd må bevarast som ei levande bygd, ilkkje øydeleggast av sterke destruktive aktører.

Laila Storevik (Voss, 2023-08-06)

#184

Eg er sterkt imot vindmølleprosjektet i Ålfjorden.

Åsmund Hjorthol Alne Opedal (Vikebygd, 2023-08-06)

#186

Eg har familie med hytte i Vikebygd, og vil gjerne støtte dei i denne kampen.

Ingrid Opedal (Volda, 2023-08-06)

#188

Ønsker å bevare bygda Vikebygd som den flotte plassen det er. Kan ikkje sjå at bygda tjene eller får igjen noko på dette opplegget.

Alice Frøvik (Vikebygd, 2023-08-07)

#190

Det aller viktigste vi kan gjøre for menneskeheten er å bevare natur og fauna. Stopp all idioti som ødelegger vår natur og det verste er vindkraft. Ødeleggende, fordyrende og det finnes ikke et snev av grønn energi.

Torbjørn Vølstad (Sirdal, 2023-08-07)

#193

Jeg vil ta vare på Vikebygd og Ålfjorden

Arne Omdahl (Vikebygd, 2023-08-07)

#197

Jeg er i mot vindturbiner

Evy Ellefsen (Karmsund , 2023-08-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...