NORGE UT AV EØS / HELT UT AV EU

Kommentarer

#2

Jeg vil demonstrere min rett !!!!

Tove Egeland (Skjekkeland 43, 2023-05-25)

#3

Jeg signer fordi Norge må ut av EØS avtalen og helt ut av EU.

Joey Thunders (Mandal, 2023-05-25)

#4

Landets lov, Norges Grunnlov sier slik jeg forstår det, NEI til enhver union, om § 115 IKKE hadde vært tilstede!!

Ingar Grøndahl (Krokstadelva, 2023-05-25)

#5

Vi må utav EØS

Bjørn Sunde (Ålgård, 2023-05-25)

#6

Vi skal ikke overstyres av fremmed makter !

Norges Grunnlov skal gjelde igjen!

Levi Johansen (Sollihøgda, 2023-05-25)

#8

Jeg ønsker ikke EU skal styre Norge, vi er et fritt land, som ikke skal være under andres lover

Anne Karin Bjørke (Geilo, 2023-05-26)

#10

For jeg vil bo i et fritt Norge og deltakelse i EU/EØS går i mot Norges grunnlov

Tom Øivind Harridsleff (Sperreboten, 2023-05-26)

#16

Dette er det eneste fornuftige

Nina Horn (Oslo, 2023-05-26)

#26

Vi har en regjering som er gjennomkorrupt og må fjernes, er lei av alle direktiver som blir tredd over oss uten at folket har noe de skulle ha sagt, hele eu er en diktatorisk forsamling vi ikke har valgt.

Vidar Hylander (Kolbotn, 2023-05-26)

#30

Jeg signerer, fordi EØS gagner ikke Norge og det norske folk. Det er en dyr utgiftspost som ikke burde være et tema. Ikke minst er det tydelig at enkelte politikere ikke tåler å være en del av EØS, og langt mindre EU

Christel Hansen (Inderøy , 2023-05-26)

#33

Vi skal bestemme over eget land og ingen andre!!!

Tor Kristian Karlsen (Norge, 2023-05-26)

#34

Det er uhørt at utenlandske interesser skal styre vårt land. To folkeavstemninger har sagt klart og tydelig NEI til Eu…EØS avtalen ble signert uten folkets viten. Nå er det på tide å ta tilbake råderetten over vårt land.

Bjørg Margit Hokstad (Skien, 2023-05-26)

#35

Jeg ønsker at norge skal være ett fritt land.ut av eøs...ut av eu.

Trine Perstuen (Moss, 2023-05-26)

#36

Jeg signerer fordi jeg ser hvor mye mindre norge har etter EU/EØS kom inn i bildet. NORGE FØRST

Christian Hagen (Vennesla, 2023-05-26)

#49

Jeg er for et selvstendig land, der folket kommer foran politikk.

Rune Bjørnøy (Hundvåg , 2023-05-26)

#51

EØS/EU er ødeleggende for Norge

Iver Eidseter (Hjelset+, 2023-05-26)

#53

Helt enig. Vi må få bestemme selv.

Anne Perny Fure Hellesylt (6011 Ålesund, 2023-05-26)

#57

Jeg ønsker ikke at Norge blir en koloni uten rettigheter for EU.

Per Toni Opsetmoen (Sørskogbygda, 2023-05-26)

#62

Jeg vil at Norge skal følge Grunnloven og ha full suverenitet.....også i fremtiden!

Jan H. Pedersen (Tana, 2023-05-26)

#69

Norge må bestå som selvstendig nasjon. Vi kan ikke styres fra Brussel, da mister vi demokrati, åpenhet og mulighet for å bestemme hvordan vi kan leve i hele landet.

Helene Brendmo (Mo I Rana, 2023-05-26)

#70

EØS og EU gagner ikke oss

Kristian Råbakk (Steinkjer, 2023-05-26)

#71

Jeg mener Norge må ut av EØS avtalen

Tore Slupphaug (Fannrem , 2023-05-26)

#76

Eg signerer fordi eg synes folkestyret og suverenitet i eige land er grunnleggande viktig, og trur ikkje direktiv og EU byråkratar veit best for norge. Ikkje bra at makta kjem for langt frå folk. Då vert dei likegyldige.

Astrid Trå Sørheim (Etne, 2023-05-26)

#78

Innbyggerne i Norge har 2 ganger sagt nei til EU. Våre politikere prøver dessverre å lure oss inn bakveien. Dette er ikke tillatt. Det er forbudt i Grunnloven å fraskrive Norge myndighet. Dette må få en slutt a.s.a.p.

Trine Helen Ottesen (Oslo , 2023-05-26)

#86

Eg signerar pga:
EØS/EU er i strid med den norske grunnlova. Både EØS og EU/Acer må godkjennast av det norske folk i folkeavstemming for å vera gyldig.

Gunnar Mjøs (Stad: Radøy, 2023-05-26)

#90

Jeg ønsker at Norge skal ha selvstyre og ikke bli styrt utenfra og udemokratisk.

Mona Woll (Tromsø, 2023-05-26)

#95

Korrupte globalister på Stortinget selger Norge bit for bit…

Erik Morten Fevang (Larvik, 2023-05-27)

#97

Vårt EU (EØS) medlemskap legger vårt folk og land i ruiner.

June Jønsson (Brøstadbotn, 2023-05-27)

#98

EØS er mye mer enn en handelsavtale og implementerer tusenvis av direktiver som vi må rette oss etter. Norge er et selvstendig land og kan bestemme selv hva som er best for oss. Vi kan bruke vår egen reforhandlede handelsavtale.

Morten Reinert (Sandefjord, 2023-05-27)

#99

Jeg vill ikke få lamdet mitt ødelagt av eøs, EU

Ingrid Larsen (Tistedal, 2023-05-27)

#104

vil ha norge ut av eøs

marianne sollien (sofiemyr, 2023-05-27)

#105

Jeg vil engasjere meg FOR ET FRITT OG SELVSTENDIG NORGE - UT AV EØS
Nei til EU = Ja til NORGE

Mariann Westrum (Lundamo, 2023-05-27)

#106

Norge ut av EØS/EU nå.

Thomas Kase (Kråkerøy, 2023-05-27)

#107

Vi trenger ikke å bli styrt igjennom handelsavtaler. Vi må få tilbake norsk industri og selvforsyninger av mat bl.a.

Ronny Øverby (Oslo, 2023-05-27)

#108

Norge står best for seg selv. Vi har et annent land som ikke alltid passer inn i EU og EUs sinebestmmelser.

Jarle Støle (Kvamskogen, 2023-05-27)

#111

Dette har gått altfor langt og jeg ønsker ikke dette medlemskapet. Lille Norge kan ikke forandre verden

Siv Mikalsen (Hallingby, 2023-05-27)

#112

Jeg er for et fritt og selvstendig land. Et land som ikke skal styres fra Brussel.

Jan Otto Johnsen (Haugesund, 2023-05-27)

#124

Fordi jeg vil ut av EØS. Vi er ikke medlemmer i EU. Jeg var en av dem som stemte NEI i 1994 men Gro og Jonas snek oss inn bakdøra med EØS.

Johnny Sandtorv (Rygge, 2023-05-27)

#128

Norge er ikke et fritt land under EØS

Sara Andersen (Våle, 2023-05-28)

#130

Vi har reservasjonsrett, men bruker den ikke

Roy Wexhall (Vestfossen , 2023-05-28)

#133

Nei til EU. Nei til EØS.
Trenger ikke si mere. NEI betyr NEI.

Eirik Annaniassen (På en tue, 2023-05-28)

#134

Dette er galskap

Jan Ola Kile (Herefoss , 2023-05-28)

#135

Jeg vil ha et fritt Norge som ikke blir utnyttet av Tyskland og EU!

Rune Gabrielsen (Farsund, 2023-05-28)

#139

Norge skal bestemme selv

Freddy Skogstad (Hønefoss , 2023-05-28)

#141

EØS ødelegger Norge.

Inger Marie Soleim (Kristiansund, 2023-05-29)

#145

EØS/EU har ødelagt mer enn godt er for Norge!
Grunnloven er satt ut av spill, og vi styres fra Brüssel

Elsa-Helen Flaate (Sørreisa, 2023-05-29)

#146

Vi må styre lander utfra grunnloven og opprettholde demokratiet 🙂

Terje Meling (Alversund, 2023-05-29)

#157

Jeg mener vi må ut av eøs og ellers alle andre avtaler vi er med i som ikke gavner landet

Mona Nielsen (Kragerø , 2023-05-30)

#159

Fordi vi må ut av dette når våre tomskalla politikere fører mer å mer av suvereniteten vår vekk til eu! Samt den jævla ekstrakostnaden dette medfører

Kårbø Rolf Magne (Stord, 2023-05-30)

#160

Jeg vil at Norge skal være et fritt og uavhengig land. EU ødelegger vårt vakre land. Norge skal bestå som et godt og trygt land å bo i.

Vårhild Hoholm (Lødingen, 2023-05-31)

#161

EØS medlemskapet har vist seg en ulykke for Norge. Det har dolket oss i ryggen og svinebundet oss ift. EUs selvprotektive avtaler og EUs stadig flere nye lover. Selv om.vi står utenfor EU, har vi blitt påført forpliktelser og økonomiske krav som koster skjorta uten at vi får igjen noen lønnsomhet

Cecilie Lund (7082 Kattem, Trondheim, 2023-06-01)

#162

Jeg vil ha Norge ut av EØS

Odd Ingar Den Rotlause (Oslo, 2023-06-01)

#163

jeg vil bevare og beholde fedrelandet for kommende generasjoner.

Tore Nyrud (kONGSVINGER, 2023-06-02)

#164

Ønsker EØS ut av Norge

Cecilie Falch (Kristiansund , 2023-06-05)

#167

Helt enig med dette. Det gjelder EU også. Nå har vi sagt NEI, TO ganger, og ikke blitt respektert. Vi bør komme oss ut av EØS og alt som har med EU å gjøre. Så fort som overhodet mulig.

Norge klarte seg fint lenge før EU/EØS, og klarer det fint fortsatt. Det går også fint ann å samarbeide og ha avtaler med land uten å være med i en pompøs "klubb", som er et diktatur og IKKE et demokrati som påstått.

Og nå må de slutte å bruke ordet bærekraft løst og til alt mulig! Dette har ingenting med bærekraft å gjøre, det er bare tull.

Vi betaler mere uten å være medlem enn land som ER medlem.
EU er bare ute etter pengene, ressursene våre, og ha makt over oss.

Vi bestemmer i Norge og skal fortsette med det i all fremtid! Norge tilhører nordmenn!

Kurt Andorsen (Svolvær, 2023-06-09)

#169

Hverken EØS avtalen eller et evt EU-medlemskap gagner Norge. Vi blir mer og mer en råstoffkoloni for EU og Tyskland og mister mer og mer av vår suverenitet etterhvert som EUs regler erstatter grunnloven.

Brit Odegard Krøvel (Oslo, 2023-06-10)

#170

EØS undergraver demokratiet i Norge

Tor Sander (Bergen, 2023-06-12)

#172

jeg ønsker at den norske grunnloven ikke skal underkastes et annet lands regelverk og jeg ønsker at vi opprettholder vår suverenitet.

Olav Bjørnnes (Hvaler, 2023-06-12)

#174

Det ikke ble holdt folkeavstemning om vi skulle bli med i EØS.

Ann Jorun Hillersøy (Tertnes, 2023-06-12)

#177

Eu ødelegger Norge.

Torgrim Diseth (Jømna, 2023-06-12)

#178

Jeg vil ha Norge ut av EØS-avtalen og aldri bli medlem i EU.

Monica Gundersen (Bergen, 2023-06-12)

#181

EØS og EU er ei ulykke for Norge.

Finn Honningsvåg (6777 Stårheim, 2023-06-12)

#182

Er imot EU/EØS!

Knut Berglund (Heggedal, 2023-06-12)

#185

Jeg er for at Norge skal bestemme i eget land, ikke at EU og EØS avtalen, skal ta bestemmelser for oss som ikke gagner det norske folk

Aksnes Therese Drabløslid (Syvde, 2023-06-12)

#186

EØS-avtalen er ødeleggende for Norge.

Ann-Elisabeth Stene (Loddefjord, 2023-06-12)

#187

EØS avtala er ingen GOD avtale for Norge .. Vi har nok korrupsjon i Norge , treng ikkje ytterligere ved og gå inn i EU .

Irene Abrahamsen (6940 Eikefjord , 2023-06-12)

#188

For selvråderetten

Inge Lockert (Eidet, 2023-06-12)

#190

Vill ha landet mitt tilbake,å kan bestemme vår egen fremtid.

henry rasmussen (leines, 2023-06-13)

#199

Ut av EØS og nei til EU!

Tove Hubak Fleischer (Trondheim, 2023-06-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...