Nei til nedleggelse av diskgolfbanen på Røa

Kommentarer

#1

Ønsker at banen får leve videre.

Anders Ask (Oslo, 2023-05-24)

#2

Tilbudet dekker et stort behov for gratis fysisk aktivitet, som ikke minst er prekært i Bydel Vestre Aker.

Halvor Kippe (Oslo, 2023-05-24)

#3

Vi trenger flere baner, ikke færre!

Jørgen Larbu (Oslo, 2023-05-24)

#5

Bruker banen på Røa og ellers er dette et godt tilbud for alle i Oslo.

Ken Persen (oslo , 2023-05-24)

#6

Jeg har hatt stor glede av å spille på Røa, og har et sterkt ønske om å fortsette med det.

Tor Magnus Bengtson (Oslo, 2023-05-24)

#7

Discgolf er gøy

Alexander Wroldsen (Oslo, 2023-05-24)

#12

Spiller en del på Røa. Fantastisk flott tilbud i området der!

Sondre Olsen (Oslo, 2023-05-24)

#14

Jeg ønsker å beholde verdens beste frisbeegolfbane og det hyggelige miljøet rundt banen. Samtidig gir den et lavterskel tilbud for mange tusen barn, unge og voksne i byen og områdene rundt!

Becher Magnus (Bærum, 2023-05-24)

#15

Dette er ett supert tilbud til alle. Hundrevis av timer er lagt ned og denne banen kan umulig plage noen der den ligger.

Morten Engen (Oslo, 2023-05-24)

#18

Oslo trenger flere disc golfbaner for å fordele trykket på antall personer som benytter anleggene, samt sørge for rekruttering vest i Oslo

Morten Tveit (Oslo, 2023-05-24)

#19

Syns det er viktig å ha sånne fine aktiviteter i byen

Madeleine Haslund (Oslo, 2023-05-24)

#21

Denne banen er et kjempeflott fritidstilbud for personer i alle aldre i hele Oslo og omegn. Det finnes allerede få baner som er lett tilgjengelig for personer som bor i Oslo by og en nedleggelse av denne banen ville skapt voldsomt trykk på de allerede populære banene vi har i området.
Dette er en stadig voksende sport som trenger flere lokasjoner, ikke færre.

Odin Isaksen (Oslo, 2023-05-24)

#22

Det er en fantastisk bane som avlaster blandt annet den mye brukte Ekeberg banen, og det er et bra tilbud som trengs på vestsiden av byen

Jan Ole Skotterud (Oslo, 2023-05-24)

#23

Bodd i Oslo i 12 år og Oslo treng alle frisbeegolfbaner dei har.

Espen Hove (Stranda, 2023-05-24)

#24

For å bidra til mer fysisk aktivitet for alle. Folkehelse vil bare bli viktigere og viktigere. Gratis fysisk aktivitet.

Henrik Roppen (Oslo, 2023-05-24)

#27

Dette var erstatning for Frogner, og en sårt tiltrengt økning av baner i Oslo

Andreas Marienborg (OSLO, 2023-05-24)

#31

Jeg signerer fordi at det virker veldig ulogisk å ta bort et gratis tilbud av Frisbeegolf.
Spesielt i tider der sporten har vokst og det er begrenset antall baner.

Klubben som har hatt ansvaret for banen har satt ned utallige antall timer på å bygge samt vedlikeholde banen.

Folkeskapt fritidsaktivitet som har kostet ingenting for byen. Skal sikkert erstattes med noe dyrt som skal rives igjen grunnet ingen interesse.

La Røa banen være i fred og heller støtt initiativet!

Gert Kübarsepp (Oslo, 2023-05-24)

#33

Området, slik det brukes i dag, har langt høyere verdi enn hvis det skal drives småskala jordbruk på området i en begrenset tidsperiode.

Even Lømo Hovda (Oslo, 2023-05-24)

#37

Banen fortjener å leve. Utrolig fin bane og jeg hadde aldri besøkt bydelen like hyppig uten denne banen.

Anders Haukedalen (Oslo, 2023-05-24)

#38

Er veldig glad i å spille frisbeegolf på røa.

Vegard Wold (Lørenskog, 2023-05-24)

#40

Benytter banen ofte, men ville som beboer i Vestre Aker uansett støttet oppropet da dette er et av få lavterskeltilbud i bydelen. I en verden der alt blir dyrere og folk blir mindre og mindre aktive er frisbeegolf en av de mest fornuftige måten å benytte fritidsareal på.

Eivind Solbrekken (Oslo, 2023-05-24)

#41

Jeg signerer fordi banen er et flott tilbud som bør beholdes for å følge opp den kraftige veksten som fribeegolf har hatt de siste årene. Oslo trenger flere baner. Ikke færre.

Andreas Tamnes (Oslo, 2023-05-24)

#42

Det vil være forferdelig trist om dette tilbudet blir borte.

Patrick Tollefsen (Oslo, 2023-05-24)

#44

Fordi jeg synes det er trist at man skal miste noe som allerede er etablert som gir så mange mennesker et lavterskeltilbud for å være i bevegelse og ute i naturen.

Maximiliano Nunez Horta (Bærum, 2023-05-24)

#45

Banen er en sikker og god diskgolfbane i en by som så sårt trenger flere baner for et stort antall spillere

Camilla Nordhei (Skedsmokorset, 2023-05-24)

#47

En bane som er tilgjengelig og bringer stor glede til alle. Mange brukere som ikke hadde vært ute av døra ellers. Diskgolf er for alle, og baner som denne på Røa er en viktig del av tilbudet for folkehelse.

Jørn Hogseth (Drammen, 2023-05-24)

#49

Banen er et viktig tilskudd til fritidsaktiviteter i bydelen

Aleks Gisvold (Oslo, 2023-05-24)

#50

Banen er god og trengs!!

Hauk Sitre (Oslo, 2023-05-24)

#51

Dette er et veldig bra tilbud

Ellen Collin (Oslo, 2023-05-24)

#54

Utrolig bra og viktig bane. Forslaget om nedstengelse er virkelighetsfjernt og byr ikke på noe realistisk alternativ.

Dette er en harmløs hobby som er bra for lokal natur og bra for folkehelsa. Det er enorm vekst i antall spillere, og vi trenger flere baner som dette, ikke færre.

Jørgen Nordahl (Oslo, 2023-05-24)

#55

Gratis tilbud til alle i Oslo og omegn på et sted et ellers ikke ville vært noe annen aktivitet. Ei heller jordbruk som ville sperret av hele området for all aktivitet.

Roy Fjeldaas (Oslo, 2023-05-24)

#56

Banen er et godt tilskudd til lokalmiljøet.

Trym Lunde (Oslo, 2023-05-24)

#58

Den raskest voksende og mest tilgjengelige sporten for folk flest behøver en økning, ikke redusering i tilbud og tilgjengelighet. Denne banen er eksepsjonell og uunnværlig for utviklingen, samt er vedlikeholdt og tatt vare på av ildsjeler som ofrer tilnærmet all fritid for at tilbudet skal opprettholdes og videreutvikles.

Rune Reichborn (Fornebu, 2023-05-24)

#59

Jeg signerer, fordi jeg er veldig glad i å spille disc golf. Da jeg bodde i Oslo merket jeg at det var mangel på baner, da det ofte var stappfullt på de banene som er tilgjengelig.

Jeg reiser fortsatt inn til Oslo i ny og ne, og da synes jeg det er fint å ha et variert tilbud når det kommer til disc golf baner.

Didrik Pemmer (Tønsberg, 2023-05-24)

#60

Banen er veldig populær og mye brukt. Bra familie aktivitet

Daniel Kvalheim (Skoppum, 2023-05-24)

#64

Røa banen er nødvendig å bevare, grunnet beliggenheten på vestsiden av byen, sporten er under stor vekst og det allerede er trangt på banene i Oslo vil en nedleggelse av en nydelig bane som røa være helt bak mål.

Thomas Østeng (Krokkleiva, 2023-05-24)

#65

Det er ren og skjør galskap og omlegge dette området til jordbruk. Det er TUSENVIS av barn, unge og eldre som benytter dette området til friluftsliv og Frisbeegolf. Ildsjeler har lagt ned mangfoldige timer for å gi et fritidstilbud som er GRATIS å bruke. Og dette ønsker man å ødelegge? Galskap.

Fredrik Døhl Mostad (Østerås, 2023-05-24)

#68

En bane som dette er et utrolig godt tiltak for å bedte folkehelsen i landet. Videre blir anlegg slik som dette ofte brukt i undervisning da det er en av få aktiviteter som alle kan mestre. Dette er utrolig viktig å kunne tilby

Nicolai Fagernes (Oslo, 2023-05-24)

#69

Jeg signerer fordi uten diskgolf og banen på Røa hadde jeg aldri besøkt Bydel Vestre Aker. At Ekeberg som er på andre siden av byen har lagt ned så mange dugnadstimer og hundrevis av tusener til å sette i stand og vedlikeholde et jorde som hadde grodd igjen, er helt fantastisk. Bydel Vestre Aker burde sende blomster

Glenn Pedersen (Larvik, 2023-05-24)

#71

Veldig viktig for folkehelsa for alle Oslo sine borgere, og andre. Banetilbudet er i Oslo og omegn er allerede veldig presset. Veldig viktig at ingen av de etablerte banene blir lagt ned

Hallgeir Lillesveen (Oslo, 2023-05-24)

#75

Dette er et viktig tilbud for alle discgolfere. Disc golf er en lavterskelaktivitet som alle kan drive med. Noen baner er alt for vanskelige, men Røa-banen er mer tilgivende og enklere for folk flest å spille på.

Lasse Ødegård (Oslo, 2023-05-24)

#77

Som bruker av dette tilbudet, så ser jeg helt klart behovet for en frisbeegolf bane på Røa. Da dette har blitt en flott aktivitet som man ser mange benytter seg av, unge som eldre. Bevar røa banen

Morten Falk (Oslo, 2023-05-24)

#78

Dette er en bane som gjorde meg forelsket i en ny sport og som blir brukt ukentlig av meg og venner av meg

Tor Johnsen (Oslo, 2023-05-24)

#79

Jeg benytter meg av banen svært ofte.

Jonatan Trondal (Oslo, 2023-05-24)

#80

Aktivitet er viktig for meg, og disc golf er en flott mulighet.

Markus Mistereggen (Oslo, 2023-05-24)

#81

Jeg signerer fordi det er så viktig å ha et lavterskel tilbud i nærområdet som nærmest er gratis.

Janicke Sæle-Nilsen (Oslo, 2023-05-24)

#84

Discgolf er et inkluderende tilbud for alle! Ja til mer slike tilbud ikke mindre.

Grete Halvorsen (Oslo, 2023-05-24)

#85

Røa er en av norges mest populære baner, og enormt viktig for sportens videre utvikling i hovedstadsområdet. Det er veldig trist å høre at alle de uttallige dugnadstimene folk har lagt ned, skal skrotes...

Tommy Steingrimsen (Tonsberg, 2023-05-24)

#86

Jeg bruker banen flittig og synes den er perfekt for alle uansett om en er ny eller erfaren.

Erik André Paulsen (Drammen, 2023-05-24)

#88

Det er hull i hodet å stenge en så god fritidsaktivitet. Vi vil ha folk ut og i aktivitet

Ronny Løkkeberg (Halden, 2023-05-24)

#89

Som aktiv frisbeegolfer og medlem av Ekeberg Sendeplateklubb ser jeg hvor viktig Røa banen er for frisbeegolfmiljøet i Oslo. Baner som Ekeberg, Holmenkollen og Muselunden er overfylt av spillere, som viser til hvor viktig det er å ha baner som Røa.

Philip Røyland (Oslo, 2023-05-24)

#90

Eg og vennene mine brukar Røa Frisbeegolfbane ofte, både vår, sommar og haust. Det er ein bra arena både for å vere i fysisk aktivitet og sosialisering. Me trenger fleire frisbeegolfbaner i Oslo, og ikkje færre, sidan det er mykje folk og mykje kø på frisbeegolfbanene i Oslo. Det har blitt brukt mykje penger og lagt ned mykje bra dugnadsarbeid på Røa Frisbeegolfbane, som me ikkje vil skal vere forgjeves.

Torgeir Grov (Oslo, 2023-05-24)

#91

Jeg ønsker å bevare en strålende frisbeegolfbane

Karl-Erik Aleksandersen (Oslo, 2023-05-24)

#92

Discgolfbanen på Røa er god bane som tilrettelegger for uorganisert aktivitet for både store og små. Et viktig tilskudd for folkehelsen.

Teodor Bruknapp (Vestfossen, 2023-05-24)

#93

jeg signerer fordi vi trenger alle banene vi kan få i Oslo

Jan Martin Thorstensen (Oslo, 2023-05-24)

#95

Elsker sendeplategolf!

Halvdan Rosted (Oslo, 2023-05-24)

#97

Jeg signerer fordi Røa er en av de beste!!

Henrik Nordal (Skedsmokorset , 2023-05-24)

#98

Det er et stort be hov for flere DiscGolf baner i Oslo området ikke færre. DiscGolf er en sport som er lavterskel å begynne med da min ikke trenger masse dyrt utstyr.

Håvard Kolnes (Oslo, 2023-05-24)

#102

Jeg elsker denne banen og syns det er et så fint område. Det er fantastisk så mye arbeid som er lagt ned i denne banen og den har blitt brukt så mye. Vi trenger flere, ikke færre frisbeegolfbaner i Oslo.

Arne Olav Vik (Oslo, 2023-05-24)

#104

Jeg signerer fordi det er jeg flott bane som jeg spiller ofte på. Det er ofte kø på mange av banene i oslo, så det er flott med så mange baner som mulig.

Øystein Lerø Kongsnes (Oslo, 2023-05-24)

#107

Dette er folkehelse på høyt nivå og noe alle kan drive med i eget nærmiljø, uansett alder.

Jon Henry Marthinsen (Oslo, 2023-05-24)

#108

Det er viktig med lavterskeltilbud som frisbeegolf som får veldig mange i alle aldre ut i naturen og beveger på seg. Det er utrolig gøy, og det er allerede mangel på baner i Oslo i forhold til hvor mange som ønsker å spille.

Lars Holmsen (Oslo, 2023-05-24)

#109

Oslo trenger flere baner

Torleiv Guntvedt (Oslo, 2023-05-24)

#110

Sporten betyr så mye for så mange. Og ikke minst for de med minst

Erik Dybvik (Oslo, 2023-05-24)

#111

Jeg bruker denne banen mye og synes det blir for dumt å legge den ned når det er så mange som bruker den.

Ildrid Karoline Tyrholm Vanebo (Lommedalen, 2023-05-24)

#112

fordi det er galskap å legge ned slikt lavterskel tilbud som så mange mennesker bruker daglig, sommer som vinter.

Christian Ness (OSLO, 2023-05-24)

#114

Nytteverdien og egenverdien sporten gjør for individer.

Fredrik Olsen Næss (Vestfossen, 2023-05-24)

#115

Utrolig dumt å legge ned en bane som avlaster resten av banene i Oslo, som er overfylte som det er.. Oslo kommune neglisjerer sportsutviklingen i byen og vi ligger nederst på den rangeringen i Europa noe som er hårreisende mtp økonomi forskjellene!

Glenn Solheim (Oslo, 2023-05-24)

#117

Bruker banen mye

Torbjørn Jessen (Bærum , 2023-05-24)

#119

Frisbeegolfbanen gir et godt fritidstilbud for Oslos befolkning

Kristian Ruud (Oslo, 2023-05-24)

#120

Jeg vil vise min støtte og for å bevare frisbeegolfbanen på Røa

Hans Bjørnsgaard (Hamar, 2023-05-24)

#122

Jeg bruker banen opptil flere ganger i uken og det er et flott og sosialt tiltak som ikke koster penger

Kristoffer Fylling (Oslo, 2023-05-24)

#123

Jeg beholde banen slik at det er et aktivitetstilbud til alle som har lyst til å drive discgolf.

Per nå er det for få baner i Oslo området for å dekke behov per spiller. Vi trenger flere baner!

Robert Sjøholt (Oslo, 2023-05-24)

#124

Fin bane, trenger flere.

Fredrik Unnersaker (Årnes, 2023-05-24)

#126

Digger en skogsbane i t-banetilknytning. Spilt massse på banen

Johannes Schjerpen (Oslo, 2023-05-24)

#130

Dette er et verdifullt lavterskeltilbud som fremmer fysisk aktivitet uavhengig av sosioøkonomisk status. Den foreslåtte bruken er det motsatte av dette og ren idioti

Tom Nilsen (Oslo, 2023-05-24)

#131

Signerer fordi jeg er enig

Arne Georg Eide Dokken (Oslo, 2023-05-24)

#134

Vi trenger flere frisbeegolfbaner i Oslo-området, ikke færre.

Roger Neskvern (Lillestrøm, 2023-05-24)

#137

Jeg signerer fordi det er galskap å legge ned en bane som er så viktig for så mange

daniel melin (Asker, 2023-05-24)

#138

Disc golf er en lavterskelsport for alle som får flere og flere ut i skog og natur.

Tobias Gudim (Larvik, 2023-05-24)

#141

Strålende tilbud, god utnyttelse av friluftsarealer som treffer masse mennesker. Idrett uten høye kostnader

Trym Grønseth (Oslo, 2023-05-24)

#142

Dette er en fin bane der mange har brukt tid og penger på å forbedre turområdet, den er mye brukt av store og små, og et lavterskeltilbud for alle, motsatt av en vanlig golfbane er. Har selv spilt 17 runder her, og hver gang har det forbedret gabgveier, bygget bruer og holdt området ryddet.

Lars Kittilsen (Oslo, 2023-05-24)

#143

Lavterskel aktivitetstilbud som passer for alle aldre er en nødvendighet for en by som Oslo. Frisbeegolf har vokst så fort at vi heller trenger flere baner for at alle skal kunne delta når de vil.

Martin Keseler Barland (Asker, 2023-05-24)

#145

Nei til nedleggelse!

Mads Tønnesøl (Oslo, 2023-05-24)

#146

Tap av Røa Discgolfbane vil være et tap for hele sporten. En av de flottere banene på Østlandet

Thore Berglund (Ådalsbruk, 2023-05-24)

#151

Jeg signerer fordi jeg mener Ekeberg Sendeplateklubb har gjort en fantastisk jobb. Banen kan brukes av alle, helt gratis. Et flott fritidstilbud for hele byen.

Christoffer Platou (Oslo, 2023-05-24)

#155

Dette er en av mine favorittbaner, og det er lagt ned en fantastisk innsats for å skape en fantastisk variert og fin bane. Røa passer alt fra nybegynnere til folk som har spilt lenge.

Herman Aasen (Oslo, 2023-05-24)

#160

Banen er et gratis og lett tilgjengelig sunt fritidstilbud åpent for alle, og det er veldig mye brukt både av folk fra nærområdet og utenfra.

Geir Ståle Kleppe (Oslo, 2023-05-24)

#161

Vi liker banen, frisbee miljøet trenger den, mye gratis tid og innsats er lagt ned for å få til bane her

Mattis Moe (Oslo, 2023-05-24)

#163

Banen på Røa er for det første en allerede etablert og lovlig oppført bane, og for det andre er det enormt behov for FLERE baner innenfor tbanenettet i Oslo da alle banene som eksisterer har sprengt kapasitet stort sett hele tiden.

Erling Solberg (Oslo, 2023-05-24)

#166

Jeg pendler til Oslo og drar ofte innom på tilbaketuren og spiller med venner som bor i nærområdet. Vi arrangerer også ofte kompisturneringer der. Jeg synes det er trist om all aktivitet, og de tusenvis av menneskene som bruker det området hver dag, ikke skal kunne ferdes der lengre fordi det er jordbruk der. Det virker mer miljøvennlig å dyrke jord på landet og ta med maten inn til byen, enn å ta med alle menneskene ut på landet for å spille frisbeegolf, gå på tur med hund, gå på ski osv. Det er jo utrolig mange goder mtp fysisk og psykisk helse som vil gå tapt hvis dette skulle gå igjennom.

Kai Bortne (SKIEN, 2023-05-24)

#169

Støtter banen

Didrik Bråthen (Oslo, 2023-05-24)

#170

Røa frisbegolfbane har vært min nærmeste bane i over ett år og jeg har blitt veldig glad i banen. Den er veldig viktig for frisbee miljøet i Oslo og det hadde vært veldig synd om den skulle bli lagt ned etter alt arbeidet som er blitt gjort de siste årene.

Eystein Waade (Oslo, 2023-05-24)

#174

Jeg signerer fordi jeg er glødende interessert. Disk golf og ønsker å opprettholde tilbudet spesielt i min region, men også på landsbasis. Sporten er i voldsom vekst og vi trenger gode baner.

Torgeir Gärtner (Sarpsborg, 2023-05-24)

#175

Jeg signerer fordi jeg og vennene mine er glad i banen. Den er liten og perfekt for nybegynnere. Er en veldig viktig bane i oslo

Stian Haugen (Oslo, 2023-05-24)

#177

Jeg mener dette er et godt tilbud som er viktig for området og som tilfører mye positivt!

Tore Grøtholm (Oslo, 2023-05-24)

#179

Det er idioti å legge ned noe som fungerer så bra, og erstatte det med noe som ikke kommer i nærheten av fornuftig bruk. Er du for god fysisk og psykisk aktivitet, som attpåtil er tilgjengelig og billig for alle, er du for frisbee!

Frode sandkjernan (Røros, 2023-05-24)

#186

Røa Frisbeegolfbane er en ypperlig fritidsordning, samt ett billig og effektivt alternativ til dyrere og mer omfattende sporter. Frisbeegolf er en nydelig aktivitet som har økt betraktelig i landet vårt de siste årene, og tiden og kvaliteten som er blitt lagt ned på Røa er uerstattelig for alle som spiller frisbeegolf. Være det seg om de kommer fra nabobygget eller resten av Norge.

Kristoffer Birkheim (Oslo, 2023-05-24)

#187

Det er ett inkluderende tiltak som er åpent, tilgjengelig og mulig og bruke for alle .
Og det er en del av byens ansvar og ha tilbud som bedrer folkehelsen.

Det er mulig for alle og delta selv om man ikke tilhører klubb eller idrettslag.
Det er ett trygt og inkluderende miljø i discsport verden

Ole Gilde (Sarpsborg , 2023-05-24)

#189

Diskgolf er et fantastisk lavterskeltilbud! Etterspørselen etter baner er enorm og det er idiotisk å fjerne en såpass populær bane uten særlig grunn.

Kristine Jarsve (Fjellhamar, 2023-05-24)

#190

Jeg syns banen er fin og elsker å dra innover oslo å spille der!

Mikael Glenge (sarpsborg, 2023-05-24)

#192

Det er behov for kultur- og idrettsplasser som er offentlige, og ikke minst gratis. Dette er et tilbud som aktiviserer en rekke mennesker, og friluftstilbud som dette burde i alle høyeste grad bli værende.

Michael Tholstrup (Sarpsborg, 2023-05-24)

#193

Vi trenger disse banene rundt om i landet

Jannicke Carina Heia-Sannerholt (Tjodalyng, 2023-05-24)

#194

Jeg elsker denne frisbeebanen og den har gitt meg noe som byen ellers mangler. Dette er en av grunnene til at jeg bodde i Oslo. Det er en av grunnene til at jeg fortsatt kommer til Oslo. Det ville vært en skam å avvikle en så fin bane når det er et så stort behov for det i Oslo.

Emil Krzykawski (Ørje, 2023-05-24)

#198

Diskgolf er ett flott tiltak for folkehelse, og banen er en fin bane

Sigurd Derås (Stavern, 2023-05-24)

#200

Banen er et viktig tilbud til de som bor i nærheten, men også for oss som gjerne kjører en liten time for å spille der.

Dag Johnsen (Vestfossen , 2023-05-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...