Bevar bussruta Lotre -Storelv og Hellefjord-Skarvfjordhavn!

Kommentarer

#2

Jeg har fått med meg at det ikke skal bevilges midler til bussruta Lotre-Storelv i sommer. Jeg reiser til Sørøya på ferie om sommeren. Det er min fars/ tanters /onklers fødested og jeg og mine søsken og søskenbarn legger igjen en del penger i Hammerfest i løpet av en sommer. Vi er avhengige av å kunne reise litt til og fra øya under våre uker der,og det blir jo uforholdsmessig dyrt hvis vi skal betale taxi-priser! Det vil bli mindre attraktivt å reise opp der og mindre penger i kassa for hotell-/ restaurantnæringa og handelsstanden. Vil dere egentlig se Hammerfest kommune råtne på rot? Håper dere finner en løsning på dette. Om det ikke skulle komme veldig mange henvendelser til Fylkeskommunen, skal dere likevel vite at vi er mange som berøres av dette. Håper dere snur i denne saken!
Monica M.

Monica Meskini (Oslo , 2023-05-19)

#3

Fastboende,hyttefolk og tilreisende turister er avhengige av bussruta

Andersen Kjell (Hammerfest, 2023-05-19)

#6

Jeg signerer for å bevare kollektivtransport en Lotre- Storelv!

Heidi Hovind Sezer (Nesbyen, 2023-05-19)

#9

Jeg signerer fordi det er behov for bussen fra Lotte til Storelv.

Gunn Tansø (Lillehammer, 2023-05-19)

#12

Har fritidsbolig i sandøybotn, som jeg og min familie bruker gjennom hele året.
Blir bussen borte, blir det store kostnader for oss som tilbringer mye tid på plassen, med tanke på at nærmeste butikk er i Hammerfest.

Øystein Myhre (Hammerfest , 2023-05-19)

#13

Jeg er ofte på Sørøya/Sandøybotn hele året.

Kai Rune Isaksen (Hammerfest, 2023-05-19)

#14

Jeg tilhører i Storelv og er avhengig av buss

Ann Skogly (Drammen, 2023-05-19)

#15

Det er behov for buss med såpass mange tilreisende

Kjell Håkon Leistad (Hammerfest , 2023-05-19)

#16

Jeg bruker dette tilbudet, og skal bruke det i sommer.

Kim Hovind (Son, 2023-05-19)

#18

Fylkeskommunen sløser bort penger på unødvendige båtruter, båter og for mange tomme bybuss avg. Oppretthold bussrutene på sommeren på nordre Sørøy, det må da fylkeskommunen ha råd til!

Turid Letzing (Hammerfest, 2023-05-19)

#19

Vi trenger levende lokalsamfunn

Gunnar Røe (Hammerfest, 2023-05-19)

#22

Jeg har behov for buss transport når familien min skal til huset vårt i Sandøybotn.

Aina storm Prestø (Oslo, 2023-05-19)

#23

Bussruten er viktig, og vi er avhengig av den når vi drar på hytta.

Maria Norman Olsen (Hammerfest, 2023-05-19)

#25

Er en av di viktigste tilbudene får fastboende, hyttefolk å turisme. Føler vi blir mindre verdsatt i distriktene får hvert år som går. Hører politikere rope ut at vi må satse kollektiv, i samme slengen så tar dem fra oss det lille vi har av kollektiv tilbudet.

Trond-Vegar Røe (Sandøybotn, 2023-05-19)

#27

Det er uakseptabelt at den allerede marginale infrastrukturen på Sørøya beskjæres ytterligere.

Ingrid Petrikke Olsen (Hellefjord, 2023-05-19)

#28

Er avhengig av bussen om sommeren/høsten.

Leif Myhre (Hammerfest , 2023-05-19)

#29

har brukt bussen hvert eneste år siden vi flyttet hjem for å komme oss til eiendom i mebotn

Rachel Olsen (bekkeli, 2023-05-19)

#32

Jeg støtter retten til å ha tilgjengelig offentlig transport også på små steder, både for fastboende og tilreisende.

Gunn Bente Olsen (Hammerfest , 2023-05-19)

#36

Vi har hytte i storelv og er avhengig av bussrute.

Johansen Linda (Lillestrøm, 2023-05-19)

#37

Jeg er avhengig av at det opprettholdes busstilbud mellom Hellefjord og Skarvfjordhamn der jeg har mitt fritidshus.

Hanne Lyder (Hanmerfest, 2023-05-19)

#39

Uten buss ingen kommunikasjon til Skarvfjordhamn.

Gunn Zachariassen (Hellefjord, 2023-05-19)

#40

Folk trenger offentlig kommunikasjon, selv om de er få. Alle teller med.

Hanne Kirsten Nilsen (Harstad, 2023-05-19)

#42

Det er helt idiotisk å påstå at det ikke finnes midler til dette etter å ha blåst av over titalls millioner på båt uten lovlig vedtak og at det ikke får følger for de med ansvar!

Kjetil Solvang (Hammerfest , 2023-05-20)

#43

Vi tenger buss her

Anders Andersen (Storsandvika 7, 2023-05-20)

#44

Denne bussruten gjør ar vi har mulighet til å besøke vår fars barndomshjem i Storelv som vi nå har arvet. Uten busstilbudet vil det bli betraktelig dyrere og mindre tilgjengelig for oss å reise dit, og vi er jo nå en stor gjeng som arvinger etter pappa og hans mange søsken. Vi planlegger gjerne hele reisen opp dit basert på når båten og bussen går, noe som gjør at vi som regel tar inn på hotell i Hammerfest, handler maten vår i lokal butikken og generelt legger igjen en del penger i Hammerfest. Uten et busstilbud vil mange av oss nok tenke seg om en gang til om vi reiser opp til øya. La oss beholde busstilbudet og mulighet for kontakt med våre røtter!

Vibecke Blomberg (Moss, 2023-05-20)

#45

Denne bussruten er absulutt nødvendig for fastboende og ferie folk som skal til og fra Sandøybotn.
Denne bussruten ble opprettet på grunn av att Galtenruts som gikk fra Hammerfest til Sandøybotn ble stoppet sommermånedene. Her burde rute trafikken heller øke en å avvikle, da det ble brukt både 2 og 3 minibusser for å frakte alle reisende. Å ofte var det også for lite.

Einar Røe (Sandøybotn , 2023-05-20)

#46

Bussen er viktig for å bevare lokalmiljøet på Lotret og Sandøybotn.

Børre Johansen (Oslo, 2023-05-20)

#48

Jeg trenger denne bussruta når jeg er der

Isabel Bergerseter (Løvenstad , 2023-05-20)

#49

Trenger bussforbindelse

Geir Sundby (Hammerfest , 2023-05-20)

#51

Det bør legges til rette for både fastboende og turisme!

Lise Moen (Trysil, 2023-05-20)

#52

TFFK vil jage og tvangsflytte de fastboende på Sørøya på samme måte som dem fikk aksept for å gjøre med de fastboende i Survika på Nordre Seiland.

Alfred Sachs (Survika, 2023-05-20)

#53

Bussrute et viktig for fastboende og hyttefolk og det er en skam at man legger ned bussruter i utkantstrøk pga økonomi..

Tor Arne Nilsen Nilsen (Hasvik, 2023-05-20)

#54

Har feriested i enden av bussruta, Storelv. Er avhengig av buss for å bruke stedet. Reiser nordover hvert år, og bruker bussen

Gun Mari Sveen (Risør, 2023-05-20)

#55

Jeg mener at det er for enkelt å bare kutte ut bussruter i distriktene. Og jeg mener så absolutt at disse bussrutene har sin glassklare misjon for folket i de resprktive områder!!

Britt-Jorunn Bugge (Svanvik, 2023-05-20)

#56

Det får store konsekvenser for innbyggere og hytteeiere på norde del Sørøya.

Isak Wøhni (Hammerfest, 2023-05-20)

#57

Kollektivtransport hører med til det grønne skiftet

Bjørn Kristensen (Tana , 2023-05-20)

#58

det e for jævlig at distriktene bestandig er den plassen som oftest brukes til kutt..

Bjørn vidar Nilsen (Kvalsund , 2023-05-20)

#59

For å få tilbake bussruter mellom Lotre, Båtsfjord og Storelv og bussrute mellom Hellefjord - Skarsfjordhavn .

Hanne Sørnes (Kvalsund , 2023-05-20)

#62

Vi kan ikke sentralisere hele landet, vi må ta vare på se som velger å bo på slike steder.

Håkon Sandberg (son, 2023-05-20)

#63

Å legge ned bussrute på disse stedene gjør hverdagen for de som bor der vanskelig. Det er ikke alle som har egen bil og sertifikat. Hvis de som pendle skal ha med seg bil hver gang vil det igjen bli økt belastning på en båt som kun har plass til 5 biler. Ikke alle har råd til å ha 2 biler. Nedleggelsen har negative ringvirkninger utover dette.

Ann-Kristin Kvalsvik (Akkarfjord , 2023-05-20)

#65

Vi må ha lokalbuss ruter også i Finnmark!

Britha Berg (Lakselv, 2023-05-20)

#66

Denne bussforbindelsen er veldig viktig for både fastboende, hyttefolk og turister. Det er 8 km fra ankomststed til første bovær. Jeg ber herved om at bussrute ikke legges ned.

Heidi Marie Pettersen (Krokelvdalen , 2023-05-20)

#69

Troms og Finnmark fylkeskommune får store statlige overføringer for å drifte kollektivtransport. Kollektivtransport skal også gå i distriktene og til reiselivs- og turistmål som det er på Sørøya.

Sylvi Jane Husebye (Hammerfest/Sørøya, 2023-05-20)

#70

E fra samme fjordholl.

Margit Olavsdatter (Skarvfjordhamn , 2023-05-20)

#72

Det er behov for å opprettholde offentlig transport. Populært reisemål. Vil også føre til mindre slitasje på allerede dårlig vedlike holdt vei.

May Liss N Teisrud (HAMMERFEST, 2023-05-20)

#73

Vi har eiendom der ute og har behov for transport

Benn Larsen (Tana, 2023-05-20)

#75

Rutene må bestå, dette er viktig for de som bor der og har hytte der. Å få med egne biler dit er nesten umulig.

Elin Albrigtsen (Akkarfjord , 2023-05-20)

#77

Viktig sak for lokale og oss som besøker øya

Mari-Ann Nordlien (Nittedal , 2023-05-20)

#78

Vi behöver smidig transport mellan Hammerfest och Lotre när vi besöker Sørøya och fiskecampen gjestestue.no

Niclas Berglund (Vilhelmina , 2023-05-20)

#79

Fordi offentlig transport er viktig uansett hvor man bor.

Nina Mathisen (Akkarfjord, 2023-05-20)

#80

Jeg ønsker å beholde bussrutene mennom hellefjord og skarvfjord, og mellom sandøybotn og lotre😊

Eli Liland (Kvalsund, 2023-05-20)

#81

Vi vil ha levende distrikt!

Maiken Garder (Hammerfest, 2023-05-20)

#83

Bussrute må få midler

Kenneth Karlsen (Sandøybotn , 2023-05-20)

#84

Busstilbudet må bestå

Trude Holmgren (Holmestrand , 2023-05-20)

#85

I regularly visit Sandøybotn.

Alan Oldland (Clacton on sea, 2023-05-20)

#88

Det burde være buss!!

Rita Nilsen (Rypefjord , 2023-05-20)

#90

Vi trenger den ruten før å komme oss videre fra hurtigbåt

Birger Altmann (BØRFJORD , 2023-05-20)

#91

Ytterligere reduksjon i samferdelstilbudt er meget inngripende i et tilbud som er minimalt allerede. Dette vil gjøre det svært vanskelig for både fastboende og tilreisende til en meget attraktiv del av Sørøya.

Arnfinn Roland (Dønnesfjord, 2023-05-20)

#92

Har hytte i sandøybotn

Rolf Johansen (Sandnessjøen , 2023-05-20)

#93

Jeg signerer fordi bi har hytte i skarvfjordhamn og trenger bussen over fjellet.

Signe Karlsen (Hammerfest, 2023-05-20)

#96

Jeg har behov for rutetilbudet til å besøke familie og komme meg på hytta.

Snorre Røe (Hammerfest, 2023-05-20)

#97

Viktig bussrute for fastboende å hyttefolk

Hallvard andre Andersen (Sørøya, 2023-05-20)

#99

Bussruten er viktig for både fastboende og turister.

Sara Michell Rirud (Hammerfest, 2023-05-20)

#102

Det er viktig å bevare tilbudet om buss på Sørøya

Ida Sneve (Hammerfest, 2023-05-20)

#103

Familien har sommerhus i Storelv

Trine Irene Johansen (Kråkerøy, 2023-05-20)

#104

Vi bor i Norge ,og da må vi som bor på bygda ha bussforbindelser som resten av landet.

Ingebjørg Hol Klette (Aureosen, 2023-05-20)

#110

Vi er 13 stk som skal t/r Lotre-Sandøybotn 20.-22. juli og treng skyss.

Nils-Berge Sundfør (Vestnes, 2023-05-20)

#111

Det trengs kommunikasjon ut til utkantstrøk også. Når en kommer dit må en komme seg videre.

Heidi Pedersen (Sarpsborg , 2023-05-20)

#112

Reiser

Tor Gunnar Steien (Bardu , 2023-05-20)

#114

Jeg har behov for tjenesten!

Hugo Nilsen (Alta, 2023-05-20)

#115

Barndomshjemmet og feriehuset står der ennå og bruskes hvert år.

Ellen Bjørkli (3035, 2023-05-21)

#116

Tante og onkel bor der og trenger bussruta

Alexander johan Angell (Bardu, 2023-05-21)

#120

Jeg selv bruker Sørøya mye

Fredrik Tverfjell (Hammerfest, 2023-05-21)

#122

Bussruta må fortsette!

Hogne Pedersen (Stavanger, 2023-05-21)

#126

Skal vi ta ressursene i hele landet i bruk, må myndighetene være med på å tilrettelegge for dette.

Mimmi Bæivi (Eidvågen., 2023-05-21)

#127

Ønsker å bevare tilbudet i distriktet

Georg Ivar Røe (Låtret 2, 2023-05-21)

#128

Viktig med et levende kystsamfunn

Anders Fledsberg (Kløfta, 2023-05-21)

#130

Stopp nedprioriteringen og raseringen av distrikter og veiløse samfunn på Nordre Sørøy. Det finnes penger. Fylket har i årevis lempet ut enorme summer på hodeløse prosjekter og misbruk, å må nå ta ansvar for sine handlinger!

Ove Brun Mathisen (Hammerfest, 2023-05-21)

#135

Jeg signerer fordi jeg har hytte i Skarvfjordhamn og jeg har ikke mulighet å ha egen bil på Sørøya og i byen. Jeg og mine barn er derfor avhengig av buss fra Hellesfjord til Skarvfjorn.

Sandra Karlsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#136

Distriktene må bevares

Bjørn Ostad (Hammerfest, 2023-05-21)

#140

Er helt feil at de skal fjerne ruter til og på småplasser,Så æ støtte dere

olaug j i olsen (9600+Hammerfest, 2023-05-21)

#143

Uhørt at bussruten ikke opprettholdes!!

Jorunn Nilsen (Kvalsund, 2023-05-21)

#144

Jeg signerer fordi et godt kollektivt reisetilbud er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle landet vårt i det grønne skiftet. HELE landet.

Elin Gro R. Fredriksen (Hammerfest, 2023-05-21)

#145

Rutetilbudet må opprettholdes….

Eirin Hagerupsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#146

Viktigt det finns möjlighet till vistelse och resande på lotre, sandøyboten, Storelva og andra plasser.

Per Lundberg (Stockholm , 2023-05-21)

#147

Det er viktig å beholde dette tilbudet

Birgit Svanholm (Hammerfest , 2023-05-21)

#148

Jeg er for at det skal være mulig å bo i distriktene

Sigrid Viken (Hammerfest , 2023-05-21)

#160

Et tilbud for de som ikke har alternativer

Ken Are Johnsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#161

Jeg signerer opp fordi jeg synes at alle som som er fastboende eller har hytte skal ha rett til og mulighet at ta sig til sin bolig med hjelp av offentlig transport. Det er desuten ikke spesielt miljøvennlig om alle kjører egen bil. Det finns også personer som ikke har tilgang til bil eller kan kjøre selv

June Lundberg (Vendelsö , 2023-05-21)

#162

Det må være tilbud i distriktene, slik at folk kan bo der.

Ally Nyheim (Rypefjord , 2023-05-21)

#167

Vi har penger nok

Tor Inge Larsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#170

Vi er fastboende jeg og kona mi på Langstrand. Vi driver et firma der.Så vi er i den sammenheng knyter til de samme med og miste transport del våres til bygda.. At vi mistet båtruta til Langstrand.Så derfor vi støtter dette oppropet om rasering av bussruten.

Jan-Harald Lorentsen (Langstrand, 2023-05-21)

#172

Jeg er i mot å bygge ned små samfunnene vår…

Bjørn Atle Pettersen (Hammerfest, 2023-05-21)

#175

Jeg signere dette , da dette er deres eneste offentlige transport

Gunvor Heggem (Rypefjord , 2023-05-21)

#176

Raseringen er absurd. De som er avhengige av dette tilbudet blir så altfor hardt rammet.

Tone Dagsvold (Hammerfest , 2023-05-21)

#177

Distriktene er viktig for Norge

Elin Lysmen Jakobsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#178

Jeg og min familie er avhengig av denne bussruten for å komme oss på hytta i Skarvfjordhamn. Bussruten kom da Galtentuta ble lagt ned.

Sissel Lorentsen (Rypefjord, 2023-05-21)

#181

Vi trenger både buss og båt på nordre sørøya

Rakel Solvang (Hammerfest , 2023-05-21)

#182

Bevar bussruta Lotre Storelv Hellesfjord Skarvfjorhamn

Synnøve Paulsen (Hammerfest, 2023-05-21)

#184

Vi trenger kollektiv transport i distriktene.

Alaettin Sezer (Nesbyen , 2023-05-21)

#189

Jeg bruker bussen!

Andre karlsen (Levanger, 2023-05-21)

#190

Ønsker mulighet for transport fra Hellefjord til Skarvfjordhavn når vi skal besøke/feriere med familien.

Marius Martinsen (Horten, 2023-05-21)

#191

Fordi bussen er et must, er jo mye hyttefolk samt fastboende som har bruk for bussen.

Per-Ole Johansen (Enebakk 3, 2023-05-21)

#192

Vi må kjempe sammen om distriktene i Finnmark og det lille vi har av tilbud. I disse dager reiser prosjektleder for bygdevekstavtalen rundt i distriktene i Hammerfest, Måsøy og Hasvik. Målsetning for prosjektet er sitat: «å finne løsninger på flaskehalser og problemstillinger som kan gi utvikling og vekst i bygder og samfunn» sitat slutt. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene og i regi av kommunal og distriktsdepartementet. Da passer det svært dårlig at fylkeskommunen samtidig som vi ønsker gode vilkår og bygdevekst fjerner offentlige tilbud.

Ida Jektvik (Rolvsøy, 2023-05-21)

#193

Selvfølge at distrikene ikke skal fratas busstilbudet

Kurt Methi (Rypefjord , 2023-05-21)

#199

Øyfolket er avhengig av offentlig transport til og fra øyene. Jeg som ferierende trenger også dette tilbudet.

Åse Indrøy Hansen (Bergen, 2023-05-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...