La Liban Wako Sora få bli i Norge

Kommentarer

#402

Jeg kjenner familien.

Elin Mikkelsen (Åkrehamn, 2023-02-27)

#417

Han fortjener ikke å bli kasta ut ab lande.

Filmon Dawit (Kopervik , 2023-02-27)

#426

❤️❤️

Hanne Nachtnebel (Kopervik, 2023-02-27)

#431

Jeg har vært trener for Noordin i mange år og ser hvor tett Liban har fulgt sønnen sin og de andre barna.

Lars Sigvart Hop (Kopervik, 2023-02-27)

#438

Jeg mener det er helt feil at en mann som har familie her og har bodd her over lengre tid skal bli sendt ut av landet.

Jonas Sørensen (Vedavågen, 2023-02-27)

#441

Une må vurdere barnets beste på nytt i denne saken.

Signy Tungland Wiksnes (Kopervik, 2023-02-27)

#442

Denne saken bør tas på alvor! Ingen ønsker å splitte familier!

Maria Halvorsen (Åkrehamn, 2023-02-27)

#444

Fembarnsfaren må få bli! Det er ingen logikk i at han skal sendes til Etiopia og risikere å bli drept, for deretter å evt søke familegjenforening etter to år.

Anne Hilde Hagland (Haugesund, 2023-02-27)

#449

Jeg signerer fordi det er urettferdig å sende Liban ut av landet etter å ha bodd her i over 20 år 😔

Samuel Semere (Haugesund, 2023-02-27)

#450

Er for rettferdighet og sunt folkevett.

John Grindhaug Sevland (Kopervik, 2023-02-27)

#452

Han bør få bli, har ungar og familie. Barnets beste at han får bli.

Hege Mæhle (Åkrehamn, 2023-02-27)

#464

Det er umenneskelig at disse barna skal bli fratatt sin far på denne måten!

Helga S Hop (Kopervik, 2023-02-27)

#465

Urimelig avgjørelse av Norske myndigheter!

Heidi Susort (Kopervik, 2023-02-27)

#469

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig at han får være sammen med sine barn og kone. Ufattelig at de vil sende han ut av landet i den situasjonen han er i!

Monica Ådland (Kopervik, 2023-02-27)

#470

Det er for barnas beste at han får bli

Deborah Kristensen (Skudeneshavn , 2023-02-27)

#477

Jeg mener Norge bør sette barna først og la faren bli hos dem i Norge.

Guye Fayena Kabeto (Stavanger, 2023-02-27)

#482

Skadeligt for barna å sende faren ut

Ånensen Gro (Karmøy , 2023-02-27)

#484

Jeg signerer fordi denne mannen holder en hel familie oppe og han virker fenomenal. La han bli hjemme med familien sin. Ikke annet spiller noen rolle.

Stine Larsen (Kopervik, 2023-02-27)

#496

Ønsker det beste for Liban og familien 🩵

Hilde-Lise Sørensen (Melhus, 2023-02-27)

#504

Da dette ikke er til barnets beste. La familien, spesielt barna få vokse opp sammen med sin far.

Kristine Fagerland (Kopervik, 2023-02-27)

#507

Dette er inhumant og totalt i bakleksa. Barn trenger fedre, mødre trenger en mann. Når skal arcon byråkratene våkne opp? Er dere mennesker eller er dere maskiner?

Jacob Andreas Biseth (Vestfold, 2023-02-27)

#509

Barna trenger sin pappa !

Siri Nærum Lundberg (Kopervik , 2023-02-27)

#510

Liban må få bli

Fredrik Jackson (Kopervik, 2023-02-27)

#524

Det gir ingen mening at han må forlate familien.

Rønnaug Knutsen (Veavågen, 2023-02-28)

#529

Barnet må ha familie sammen.

Analia nilsen (Åkrehamn, 2023-02-28)

#537

Ikke for barnets beste!!!

Alice Langåker (Torvastad, 2023-02-28)

#538

Barna trenger sin far, og etter 20 år i Norge, er far norsk etter mitt skjønn!

Monika Larsen (Kopervik, 2023-02-28)

#539

Å sende ut vedkommende er både hjerterått og destruktivt for alle innvolverte parter ..
Til våre politikere / myndighet :
Det er lov å bruke huet

La han bli i landet

Roy Ragnvaldjord (Etne, 2023-02-28)

#541

Jeg støtter at Liban får opphold i Norge sammen med sin familie.

Ingunn Clausen (Kopervik, 2023-02-28)

#543

Eg e uenige!

Kathrine Ceballos (Åkrehamn, 2023-02-28)

#544

Det er hjerteløst å sende ham bort fra familien.

Åse Førland Bjørnå (Førresfjorden , 2023-02-28)

#559

For familiens/barnas beste og menneskeverd ❤️

Ellen Mikkelsen Bernbo (Kopervik, 2023-02-28)

#566

Jeg signerer fordi det er menneskerettslig uhørt og aldeles uetisk å sende en mann som har levd og bodd så mange år i Norge, en mann som har sitt liv i Norge, tilbake til sitt fødeland, hvor hans liv vil stå i fare. Hans barn er født og oppvokst i Norge, og den norske stat står pliktig i å sette dem først. En far er en sentral del av et barns liv, og å sende han ut av landet vil på alle måter svekke hans familie.

Reidar Larsen (Bergen, 2023-02-28)

#578

Liban blr få bli i Norge.

Nina Halvorsen Eide (5541+Kolnes, 2023-02-28)

#585

Rett og slett MENNESKEVERD!

Rita Margrethe Olsen-Mannes (4276 Veavågen , 2023-02-28)

#590

Barna trenger han!!!!! Kona trenger han!!!!! Vi trenger han!!!!! Han har bodd i Norge over 20 år og han er nok norsk. han er en del av samfunnet vårt.

Ileni Demise Zewude (GjØvik, 2023-02-28)

#596

Eg signerer fordi det er totalt urimeleg at ein familiefar med 20 års butid her I landet skal sendast ut. Umennskeleg politikk.

Trygve Gunnar Bjelland-Henriksen (Bergen , 2023-02-28)

#598

Han var min nabo, å jeg unner ham alt godt!

Jon Elias Haga Vikshåland (Kopervik, 2023-02-28)

#599

Jeg mener hensynet til familien og barna er viktigere enn «innvandringspolitiske» hensyn.
Norge har en mer enn hard nok «innvandringspolitisk» profil fra før.
Dette strider mot enhver humanistisk og human oppfatning av loven!
La ham bli med sine kjære!

Trude Førland (FØrresfjorden, 2023-02-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...