Opprop til støtte for oss som ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil i bydel Østensjø og kunne parkere bilen i nærmiljøet !

Kommentarer

#1

alt handler ikke om sykkel, noen har behov for bil

Hanne Hoel (Oslo, 2023-02-18)

#4

Fordi det må være plass til alle her på Oppsal. Vi har allerede mangel på parkeringsplasser, og vi har mange eldre som trenger bil, de skal jo i følge Kjerkhol bo lengre hjemme. Så er det de som har barn og skal rekke jobb i sentrum, mange trenger bil for å få kabalen til å gå opp. Om dette skal gjennomføres så bør det i det minste bli utsatt og skikkelig konsekvensutredet. For kjøremønster, parkeingsmønster endres ved slike tiltak. Og hvis bare noen få bruker sykkelfeltet, da må man spørre seg om det kanskje er andre ting man kan bruke pengene på. Det er tross alt brede fortau på begge sider av gaten her. Og hvis kommunen hadde fjernet snøen der om vinteren så slapp både gående og syklende å være i gaten med bilen.

Inger Nilsen Irwin (Oslo, 2023-02-18)

#7

Jeg er helårssyklist og mener det er mer enn godt nok tilrettelagt for sykler i området fra før.

Joleif Tolleshaug (Oslo, 2023-02-18)

#8

Ønsker å kunne bo på Oppsal i fremtiden. Kunne ha besøk som er avhengig av bil. Ønsker at det er plass til alle typer trafikanter; rullende, gående, kjøende, syklende.

Anne Sveum (Oslo, 2023-02-18)

#9

Jeg bor på Oppsal.

Kjersti Wamstad (Oslo, 2023-02-18)

#10

Jeg ser viktigheten av å beholde oppsal som et sted for alle. Selv de som har bil. Mange er avhengig av bilen av ulike årsaker.

Stine Torgersen (Oslo, 2023-02-18)

#12

Det er stort behov for parkeringsplasser i området, både for varetransport, helsetjenester, utrykningskjøretøyer og vanlig besøk. Det er ikke behov for flere sykkelveier, det er god fremkommelighet for syklister i hele bydelen.

Lillibeth Lunde (Oslo, 2023-02-18)

#14

De som bor der og vi som kommer på besøk må ha et sted å parkere. Det er heller ikke behov for flere sykkelstier da sykling ikke er noe problem på Oppsal. Jeg har selv vokst opp på Oppsal, flyttet for tre år siden.

Bjørn Pettersen (OSLO, 2023-02-18)

#15

Man føler seg isolert på Oppsal fordi der ikke er parkeringsmuligheter for besøkende. Syns også det blir feil at gjester må betale for å besøke meg. Fjerning av parkeringsplasser gjør dette forholdet verre.

Det er nok av sykkelveier.
Dersom man ønsker å bedre på sikkerheten og tilrettelegge for gående og syklende er det andre konkrete tiltak som bør vurderes i stedet:
-Fotgjengerfelt krysset Solvergliveien/Vetlandsfaret bør etableres
-Skolepatrulje plasseres på fotgjengerfelt uten lyskryss. I dag er de kun plassert der det allerede er lyskryss og ferdselen allerede er trygg.
- Busstopp utenfor Rema1000 er for nær vanlig ferdsel på fotgjengerfelt, og dette bør vurderes flyttet

Lorentzen Siri Ann (Oslo, 2023-02-18)

#16

Jeg bor og lever på Oppsal, og vil fortsette med det!!!!!

Rolf Lynum (Oslo, 2023-02-18)

#20

Dette er et viktig budskap. Slik som det oppleves nå, så er vi på vei til 1800 tallet, med hest og kjerre.

Monica Dahlstrøm (Fornebu, 2023-02-18)

#32

Vi bor på Oppsal og dette vil ramme nabolaget vårt på en negativ måte. Vi er for å redusere fartsgrensene, men at kommunen på en indirekte måte nekter folk å ha bil er ikke veien å gå.

Camilla Widme (OSLO, 2023-02-18)

#35

Man kan ikke politisk vedta at folk ikke lenger har behov for bil. Gjør veiene tryggere for alle ved å vedlikeholde fortau og sett heller ned farten på veien. Bruk pengene på nye skilt med lavere fart, fartshumper og fotobokser. På Oppsal klarer man å sykle OG kjøre bil samtidig i samme veibane. Fartsdempende tiltak er bedre for alle trafikanter - også de firbente som bor her. Men ikke fjern parkeringsplassene - vi som bor her vil også ha besøk av kjørende gjester, få ting levert i tillegg til å parkere selv. Ved å fjerne parkering i noen gater, øker man belastningen i andre. Oppsal trenger de parkeringsplassene som er!
Sett heller ned fartsgrensen, hvis målet er tryggere ferdsel for alle!

Annette Ruud (Oslo, 2023-02-18)

#36

Jeg ønsker å kunne parkere bilen

Anette Andreassen (Oslo, 2023-02-18)

#39

Vi trenger de parkeringsplassene vi har og vil kjøre bil hvor vi vil

Jan Erik Rindal (Oslo, 2023-02-18)

#41

Det er galskap det politikerne i bydelen og kommunen nå driver med. De vil ødlege Oppsal for al fremtid. Ja til retten til å kjøre bil og parkere den på Oppsal

Jan Halvard Relbe-Moe (Oslo, 2023-02-18)

#47

Jeg ønsker at vi alle skal fortsatt ha mulighet til å parkere I en hektisk og aktiv dag med jobb, besøkende, hjemmetjeneste og matleveringer og mer. Jeg mener forslaget til bymiljøetaten bør stoppes. Jeg er ikke imot at det tilrettelegges for sykkel / gående, men det må være mulig å parkere også.

Howard Arcilla (Oslo, 2023-02-18)

#49

Jeg vil ha drt slik det er nå!

Timan Taagholi (Oslo, 2023-02-18)

#51

Det er allerede gjort mange trafikkregulerende tiltak som f.eks. innsnevring av mange veikryss, fartsdumper, innsnevring av kjørebanen to steder i Vetlandsveien, bom i Vetlandsveien ved Trasop og 30 km/t. i hele området. Dette får holde.

Svein Brøter (Oslo, 2023-02-18)

#57

Jeg bor og trives på Oppsal og ønsker å bo og trives her i fremtiden også!!

Ingrid Holmeset (Oslo, 2023-02-18)

#61

Jag bor på Oppsal och vill kunna fortsätta parkera bilen min, plus att jag vill kunna ta emot besök som kommer med bil. Det är svårt redan som det är idag.

Jennie Ivansson (Oslo, 2023-02-18)

#62

Jeg og mine barn trenger bil til treninger og kamper

Johannes Christensen (0684 oslo, 2023-02-18)

#63

Folk ønsker ikke sykkelvei, vi ønsker parkering og mulighet til å få besøk av venner og familie. Er lei av å utklassere bil fremfor sykkel. Mange med funksjonsnedsettelser trenger bil og kan ikke sykle. Det er mange unge og eldre som er avhengig av buss til bane og dette vil bli nedlagt om man stenger veier helt. Nærbutikker vil miste kunder etc. Er så lei av denne arrogante politikken som føres, lytt til folket!!! NÅ!

Ann Vigdis Adra (Oslo, 2023-02-18)

#71

Jeg signerer fordi jeg er enig!!!

Helle Kristin Evensen (Oslo, 2023-02-18)

#73

Bymiljøetaten er helt på jordet..

Oda Guribye (Oslo, 2023-02-18)

#77

Forslagene som foreligger virker lite gjennomtenkt. Økningen av trafikk i nærliggende småveier vil øke betydelig og disse veiene er ikke dimensjonert for det.

Tor Erik Stavå (Oslo, 2023-02-18)

#78

Dette forslaget er ikke bra nok og planen de skal gå etter er fra 70 tallet. Vi kan ikke miste flere parkeringsplasser! Det vil bli mer kjøring om de fjerner flere plasser i leting etter en parkeringsplass .

Monica Lauritsen (Oslo, 2023-02-18)

#79

Fordi dette er helt sinnsykt !

Kari Wigre Aas (Oslo, 2023-02-18)

#80

Fordi jeg bor i området og finner dette unødvendig og vil skape mye problemer for oss som bor i området og ikke minst fordi dette er ikke noe som er ønsket av oss som bor her… Hvorfor skal dette tres over hodet på oss når vi ikke ser behovet for dette?

Anja Wigre-Rohde (Oslo, 2023-02-18)

#83

Jeg signerer fordi vi bor i det aktuelle området!

Wenche Thomassen (Oslo, 2023-02-18)

#86

Vi trenger de parkeringsplassene vi har

Berit Ulven (Oslo, 2023-02-18)

#87

Jeg signerer, sa jeg synes dette er en svært dårlig løsning for de aller fleste i området. Har syklet strekning i flere år uten å ha sett problemer med det. Har hatt barne som har vært på trening på Trasop og brukt denne veien flere ganger i uken i 10år+ og ikke har hatt noen utfordringer.
Det som derimot er en utfordring i området er nok parkeringsplasser da vi er i utkanten av byen, så det å fjerne disse for ett forsøk, ser jeg bare som ett tiltak for oppfylle ønsker om oppnåelse av delmål om sykkelvei utbygging og fjerning av parkeringsplasser før neste valg. Og helt uten en skikkelig konsekvens utredning for hva tiltakene medfører.

Eyvind Klaveness (Oslo, 2023-02-18)

#92

Beboere trenger bil og gateparkering

Nina Robberstad Kroken (Oslo, 2023-02-18)

#96

Det er en folkerett å kunne kjøre bil

Jacob Kielland (Oslo, 2023-02-18)

#100

Fordi jeg bor her og vil fortsette å bo her.

Ole Magnus Engeseth (Oslo, 2023-02-18)

#104

Jeg støtter dette brevet saklig og godt skrevet. Geir Ralle

Geir Ralle (OSLO, 2023-02-18)

#106

For at alle skal ha en mulighet i hverdagen.

Morten Andersen (Oslo , 2023-02-18)

#111

Jeg ser ingen hensikt med flere sykkelfelt på Oppsal

Bjørn Einar Kanestrøm Høgseth (Oslo, 2023-02-18)

#115

Byrådet og Bymiljøetaten må legge vekk symbolpolitikken sin og erkjenne at de gjør for store inngrep i vanlige menneskers liv og mulighetene for å utføre daglige gjøremål.

Atle Vibekk (Oslo, 2023-02-18)

#117

Er drittlei lei det byrådet holder på med i Oslo. Fullstendig rasering av byen, og ingen hensyn til folk som eier bil , og ikke har garasje!!

Frode Baumann (Oslo, 2023-02-18)

#120

Ett tett befolket område mister enda flere parkeringsplasser, dette gir ett urimelig stort press på alle sideveier hvor de små og sårbare ferdes.

Jørn Nilsen (Oslo, 2023-02-18)

#121

Jeg signerer fordi vi i Folkets Parti ( Fnb ) mener folk må få bestemme selv om de ønsker sykkelvei. Vi er folkevalgte og skal lytte til folket. Vi er alle forskjellige og har våres behov, og vi skal bestemme selv om vi ønsker gå, sykle, kjøre kollektiv eller bil.

Britt Fossum (Oslo, 2023-02-18)

#124

Ønsker ikke at det skal fjernes gateparkering til fordel for sykkelvei. Det er et stort problem å finne parkering, og det eksisterer allerede to sykkelveier gjennom Oppsal. Oppsal er et fantastisk sted å bo og her skal vi ha plass og inkludere alle - også de som trenger bil i hverdagen.

Monika Coulthard Åsatun (Oslo, 2023-02-18)

#125

Jeg er imot fjerning av gateparkering på oppsal. Det er for lite alt idag.

Jon Petter Åsatun (Oslo, 2023-02-18)

#128

Jeg syntes det er tullete å ta fra folk mulighet til å kunne parkere nær bolig. I tillegg er det stor fare for både gående og kjørende med sykkelfelt der det ikke er mulig å utvide gatene. Syklister som ferdes tror de er udødelige og er en fare for alle.

Anny. marie K Hahne (0671 Oslo , 2023-02-18)

#129

Fordi hatet mot bilister har gått for langt. Nå er det kun syklister en skal ta hensyn til.

Wenche Braathen (Oslo, 2023-02-18)

#132

Vi trenger parkeringsplasser på Oppsal, alle kan ikke sykle eller gå av mange forskjellige grunner.
Det er allerede 4 parallelle sykkelveier her, det bør holde.

Lisbet Jonassen (Oslo, 2023-02-18)

#141

Det må fortsatt være mulighet til å kjøre og parkere biler på Oppsal. Lite inkluderende for eldre og andre m funksjonsnedsettelse. Hvor mange vil benytte seg av sykkelveien er uvisst.

Eva Øvestad (Oslo, 2023-02-18)

#143

Jeg vil beholde parkeringen min på Oppsal og jeg vil fortsatt kunne ha besøk av folk som kommer langveisfra med bil.

Kate Skybakmoen (Oslo, 2023-02-18)

#144

Jeg ønsker at det fortsetter å være gateparkering på Oppsal.

Berit Holsbø (Oslo, 2023-02-18)

#146

Jeg synes det er feil å fjerne flere parkeringsplasser. Synes også det er galskap å stenge en del av vveien for bilkjøring. Og vi må snarest endre fra 30-sone til at området skal ha 30 km grense. Da kan vi få skilt også i vetlandsveien

Randi Flor Lian (Oslo, 2023-02-18)

#153

Meningsløst å fjerne P-plassene!
Jeg har bodd på Oppsal i mange år og vet at det er behov.

Åse Marie Vabog (Sandefjord, 2023-02-18)

#154

Jeg bor her, og det er allerede bortimot umulig å motta besøk og/eller inneha arbeidsbil( for å utføre seevicearbeide i oslo). I tillegg vil det senke verdien på bolig( i et, ellers stramt budsjett). Ellers er vedlikehold av fortau og offentlig vei ELENDIG! Å regulere om, etter en modell 40-50 år gammel er bevis på; slett utflørt arbeide i forkant, null konsekvensutredning og overhode IKKE demokratisk!

Kristin Barby Karstensen (Oslo, 2023-02-18)

#158

Oppsal skal være sted for alle ikke bare til par syklister. I vinter halvåret er ingen som sykler.

Biljana Mladenovic (Oslo, 2023-02-18)

#163

Nå er det nok!!!!! Vi trenger faktisk biler. Ikke alle har helse til å sykkle hele året!

Renata Hrzanova (Oslo, 2023-02-18)

#168

Denne beslutningen oser av arroganse og komplett mangel på betydningen av lokaldemokrati.

Kristin M. Vernan (Oslo, 2023-02-18)

#174

Vi kan ikke la oss bli styrt av politikere som vil ødelegge byen vår

Geir Holnes (Oslo , 2023-02-18)

#175

Jeg bor på Oppsal og ønsker å fortsette å ha de grønne områdene mellom blokkene. Dersom gateparkering fjernes vil de grønne områdene måtte ofres til beboerparkering.

Helle Åsatun (Oslo, 2023-02-18)

#177

Det skal være plass til alle!

Anne-Lise Bråten (Oslo, 2023-02-18)

#179

Det må taes hensyn til beboerne og besøkende mht mulighet å få parkert bilene sine og nr 1 er da og erstatte p-plasser som blir borte men også å skape løsninger sammen med de som blir berørte. Beboere bør kunne få parkere gratis.Allerede laget sykkelfelt på Skøyenåsveien, og mange p plasser allerede fjernet. Husk politikere er folkets tjenere.

Hanne-Marit Solvoll (Oslo, 2023-02-18)

#180

Jeg ønsker muligheten til kjøre og parkere bil på Oppsal, samt kunne eie bil selv om jeg bor i blokk. Begynner å dra på årene slik at jeg kan ikke sykle og gå alle steder jeg skal. Har også hytte som vi trenger bil for benytte. Går mye rundt på Oppsal, og kan ikke se hvordan det er mer behov for fortau og sykkelsti, enn parkering. God plass til både de gående og syklene jeg møter.

Ann-Kristin Ruud (Oslo, 2023-02-18)

#181

Jeg ønsker å eie bil selv om jeg bor i blokk både til nytte og fritidstransport. Har syklet til å fra jobb i Oslo sentrum i mange 10 talls år både sommer og vinter uten å trenge alle de nye sykkelstiene.

Ingvar Osdal (Oslo, 2023-02-18)

#182

Vi som bruker bil må også leve her. Er avhengi av plass nær hjemmet..

Marianne Jensen (Oslo, 2023-02-18)

#184

Neste gang er det min gate.

Christer Glerud (Oslo, 2023-02-18)

#188

Jeg vil beholde parkeringsmulighetene vi har i gatene våre og ikke strupe trafikken. Jeg vil ikke at hjemmesykepleiens arbeidsdag forverres betraktelig og at gamle og syke ikke kan få besøk av pårørende pga mangel på parkeringsplass.

Trine Solberg (Oslo, 2023-02-18)

#189

Jeg er ikke enig i dette forslaget

Ken Larsen (Oslo, 2023-02-18)

#194

Jeg ønsker å kunne ha besøk av venner og familie! Jeg ønsker ikke sentrumstilstander med tanke på parkering. Det er allerede press på parkeringen i området. La parkeringen være!

Lillian Slaaen (Oslo, 2023-02-18)

#195

Nabo

Marita Nyland (Oslo, 2023-02-18)

#198

Bor på Oppsal. Er heldig og har parkering i garasje, men er solidarisk med de som ikke har det og signerer derfor!

Sissel Bergh (Oslo, 2023-02-18)

#199

Jeg er både syklist og bilist, og synes at det er allerede ganske grei forhold til å sykle på Oppsal. Burger heller ha bra sykkelvei på Grenseveien mellom Helsfyr og Carl Berners plass.
Vil også ha mulighet til å parkere nær leiligheten vår.

Ana María Acosta Roa (Oslo, 2023-02-18)

#200

Er i mot fjerning av parkeringsplasser ! ! Og ser ikke nødvendighet av sykkel vei på Oppsal. Event foreslår jeg at fortau på den ene siden av veien er for gående. Event for syklister på andre siden

Irene Lundby (Oslo, 2023-02-18)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...